Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 3

247-251
Badania diagnostyczne w medycynie laboratoryjnej opartej na dowodach naukowych

Test results in laboratory medicine support on Evidence-Based Medicine
Henryk Owczarek, Wiesława Nahaczewska, Anna Paliszkiewicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 2

155-160
Od stowarzyszeń w medycynie laboratoryjnej ku powstaniu samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych

From associations in the laboratory medicine towards the emergence of the professional association of laboratory diagnosticians
Henryk Owczarek, Patrycja Trzeciak Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 3

339-344
Propozycje zmian w systemie diagnostyki laboratoryjnej

Suggestions of changes in the laboratory diagnostics system
Henryk Owczarek, Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 1

91-97
Czynności diagnostyki laboratoryjnej – analiza definicji oraz postulaty zmian

Laboratory diagnostics’ activities – definition analysis and modification postulates
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 2

211-217
Interes publiczny a uznanie zawodu diagnosty laboratoryjnego za zawód zaufania publicznego

Public interest versus recognition of a laboratory diagnostician as a profession of public trust
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek, Michał Waszkiewicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 1

77-86
Dobro pacjenta w wykonywaniu zawodu diagnosty laboratoryjnego

Patient well-being in practicing a laboratory diagnostician profession
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

229-236
Charakter publiczny kompetencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Public character of National Council of Laboratory Diagnosticians’ competences
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 4

461-465
Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach regulujących organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce

Place of laboratory diagnostics in basic acts regulating organization and funding of health care in Poland
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 1

59-63
Zadania organów samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych zadaniami publicznymi?

Can tasks of organs of laboratory diagnosticians’ selfgovernment be compared with public services?
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 2

159-165
Activities made by Polish Society of Laboratory Diagnostics in the process of establishment of professional self-government of laboratory diagnosticians in 1990-2001

Działania podejmowane przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej w procesie tworzenia Samorządu Zawodowego Diagnostów Laboratoryjnych w latach 1990-2001
Henryk Owczarek, Patrycja Trzeciak, Sławomir Białek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 3

351-364
Porównanie programu edukacji diagnostów laboratoryjnych w Polsce i w krajach europejskich. Część I. System edukacji diagnostów laboratoryjnych w Polsce

Comparison of education programme for laboratory diagnosticians in Poland and other european countries. Part I. Education system for laboratory diagnosticians in Poland
Henryk Owczarek Praca poglądowa • Review Article