Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 3

231-236
Zmiany w profilu lipidowym u pacjentów ze szpiczakiem mnogim i makroglobulinemią Waldenströma

Changes in lipid profile in patients with multiple myeloma and Waldenström’s macroglobulinemia
Dagna Bobilewicz, Magdalena Specjalska, Ewelina Kumin, Alicja Kendziorek, Hanna Zborowska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 4

431-438
Szacunkowe przesączanie kłębuszkowe (eGFR) a klirens kreatyniny

Estimated glomerular filtration rate (eGFR) versus creatinine clearance
Marta Faryna, Dagna Bobilewicz, Marta Jabłońska, Hanna Zborowska, Aleksandra Frunze Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 4

521-525
Wartości eGFR (N=20105) w różnych zakresach stężeń kreatyniny

Estimated eGFR (N=20105) in different serum creatinine ranges
Hanna Zborowska, Dagna Bobilewicz, Agnieszka Wiśniewska Krótkie doniesienia • Short Notes

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 4

669-677
Ocena jakości próbek krwi przesyłanych do laboratorium w aspekcie błędów przedanalitycznych - doświadczenia własne

Evaluation of blood samples in aspect of preanalytical errors - own experience
Dagna Bobilewicz, Hanna Zborowska, Agata Frankowicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 3

199-202
Fałszywie przedłużony czas protrombinowy przyczyną błędnych decyzji terapeutycznych u chorej z antykoagulantem tocznia

Inaccurate therapeutic decisions in patient with lupus anticoagulant as a result of falsely elevated prothrombin time
Maria Magdalena Jeleńska, Katarzyna Pawlak, Monika Budnik, Hanna Zborowska Praca oryginalna • Original Article