Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

353-358
Markery biochemiczne w świetle uniwersalnej definicji zawału mięśnia sercowego. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

The biochemical markers in the context of the new definition of myocardial infarction. Recommendations of the Polish Society of Laboratory Diagnostics
Dariusz Sitkiewicz, Janina Stępińska, Bogdan Solnica, Grzegorz Opolski, Jan Kanty Kulpa Rekomendacje • Recommendations

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 4

473-474
Konieczność ujednolicenia wartości docelowych wyników badań lipidowych w medycznych laboratoriach diagnostycznych w Polsce

Janina Stępińska, Bogdan Solnica, Jan Kulpa, Piotr Jankowski, Zbigniew Kalarus, Grzegorz Opolski, Dariusz Sitkiewicz Rekomendacje • Recommendations