Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

69-87
Wpływ warunków pobierania i przechowywania materiału oraz izolacji DNA na wyniki wykrywania genów płodu w osoczu kobiet ciężarnych w celu nieinwazyjnych badań prenatalnych

The influence of methods of material collection and storage and DNA isolation on detecion of fetal genes in maternal plasma in noninvasive prenatal diagnostics
Agnieszka Orzińska, Katarzyna Guz, Kamila Gala, Ewa Brojer Praca oryginalna • Original Article