Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

271-277
Polimorfizm rs20455 genu KIF6 jako genetyczny czynnik ryzyka choroby wieńcowej: przegląd systematyczny

KIF6 rs20455 polymorphism as a genetic risk factor of coronary heart disease: a systematic review
Łukasz Pera, Sławomir Białek, Grażyna Sygitowicz, Andrzej Marszałek, Dariusz Sitkiewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

353-358
Markery biochemiczne w świetle uniwersalnej definicji zawału mięśnia sercowego. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

The biochemical markers in the context of the new definition of myocardial infarction. Recommendations of the Polish Society of Laboratory Diagnostics
Dariusz Sitkiewicz, Janina Stępińska, Bogdan Solnica, Grzegorz Opolski, Jan Kanty Kulpa Rekomendacje • Recommendations

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 4

473-474
Konieczność ujednolicenia wartości docelowych wyników badań lipidowych w medycznych laboratoriach diagnostycznych w Polsce

Janina Stępińska, Bogdan Solnica, Jan Kulpa, Piotr Jankowski, Zbigniew Kalarus, Grzegorz Opolski, Dariusz Sitkiewicz Rekomendacje • Recommendations

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 4

307-310
Modyfikowana niedokrwieniem albumina po planowanych zabiegach angioplastyki wieńcowej

Ischaemia modified albumin after elective percutaneous coronary intervention
Grażyna Sygitowicz, Sławomir Białek, Małgorzata Wrzosek, Jerzy Pręgowski, Dariusz Sitkiewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 4

251-254
Molekularne mechanizmy funkcjonowania zegara biologicznego

Molecular mechanisms controlling the biological clock
Dariusz Sitkiewicz, Grażyna Sygitowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 1

61-65
Immunoterapia nowotworów

Cancer immunotherapy
Grażyna Sygitowicz, Dariusz Sitkiewicz Praca poglądowa • Review Article