Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 3

307-312
Wykorzystanie metody Griessa do oznaczania azotanów/azotynów w supernatantach komórek śródbłonka stymulowanych agonistami

Usefulness of the Griess method for determination of nitrates/ nitrites in supernatants of agonist-stimulated endothelial cells
Magdalena Boncler, Dominika Dudzińska, Joanna Rywaniak, Cezary Watała Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 1

19-24
W poszukiwaniu optymalnej strategii wyszukiwania literatury naukowej na przykładzie nowych metod oznaczania białka C-reaktywnego

Searching for the optimal literature search strategy - New assays of C-reactive protein quantification
Magdalena Boncler, Cezary Watała Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

153-162
Badanie aktywności podjednostki cyklooksygenazowej i podjednostki peroksydazowej cyklooksygenazy 1 (COX-1) z wykorzystaniem metody oksygraficznej i fluorescencyjnej

Monitoring of the activities of cyclooxygenase and peroxidase subunits of cyclooxygenase 1 (COX-1) with the use of oxygraphic and fluorescence assays
Karolina Siewiera, Hassan Kassassir, Cezary Watała Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

279-285
Wykorzystanie metody cytometrii przepływowej do oceny żywotności płytek krwi barwionych kalceiną

The advantage of flow cytometry technique for evaluation of viability of blood platelets stained with calcein
Joanna Rywaniak, Bogusława Luzak, Cezary Watała Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 1

53-60
Zastosowanie testów point-of-care do oznaczania białka C-reaktywnego w podstawowej opiece zdrowotnej

Point-of-care testing of C-reactive protein in primary health care
Joanna Nowak, Magdalena Boncler, Cezary Watała Praca poglądowa • Review Article