Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 1

7-14
Białka ostrej fazy - po 25 latach

Acute-phase proteins - after 25 years
Aleksander Koj Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 2

205-209
Techniki molekularne wykorzystywane w diagnostyce lekooporności związanej z transporterami nadrodziny ABC

Molecular techniques used in diagnostics of drug resistance associated with ABC transporters superfamily
Marta Żebrowska, Aleksandra Sałagacka, Marek Mirowski, Ewa Balcerczak Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

181-185
Increased levels of IL-6 and CRP in colorectal cancer patients after the surgery

Zwiększone stężenia IL-6 i CRP u pacjentów z rakiem jelita grubego po zabiegu operacyjnym
Anna Sadowska, Violetta Dymicka-Piekarska, Joanna Kiśluk, Halina Kemona, Halina Car Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 4

379-385
ProGRP, VEGF i CRP w ocenie rokowania chorych na drobnokomórkowego raka płuca

ProGRP, VEGF and CRP in assessment of small cell lung cancer patients prognosis
Ewa Wójcik, Zofia Stasik, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 1

53-60
Zastosowanie testów point-of-care do oznaczania białka C-reaktywnego w podstawowej opiece zdrowotnej

Point-of-care testing of C-reactive protein in primary health care
Joanna Nowak, Magdalena Boncler, Cezary Watała Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 3

213-220
Ocena stężeń wybranych adipocytokin i białka C-reaktywnego (CRP) u chorych na astmę oskrzelową

Evaluation correlation between selected adipocytokines, C-reactive protein (CRP) and BMI in patients with bronchial asthma.
Anna Jasińska, Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 1

5-12
Analiza adhezji płytek krwi i wiązania przeciwciał rozpoznających fibrynogen do sztucznych powierzchni opłaszczonych surowicą lub osoczem pacjentów z prawidłowym i podwyższonym stężeniem białka C-reaktywnego

Analysis of platelet deposition and binding of anti-fibrinogen antibody to the artificial surfaces preadsorbed with sera or plasmas from patients with normal and elevated CRP
Joanna Nowak, Magdalena Boncler Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 4

257-262
Aktywność fizyczna a czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w populacji młodych i w zaawansowanym wieku Polek

Physical activity and cardiovascular disease risk factors in the population of young and elderly Polish women
Alicja Brożek, Alicja Płóciniczak, Kalina Maćkowiak, Marcin Nowicki, Anna Blacha, Miłosława Zowczak-Drabarczyk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 2

79-84
Przewlekłe okołowierzchołkowe zapalenie przyzębia, jako czynnik ryzyka miażdżycy i choroby naczyń

Chronic apical periodontitis as risk factor atherosclerosis and artery disease
Aleksandra Kimak, Elżbieta Kimak, Janusz Solski, Barbara Tymczyna, Teresa Bachanek Praca oryginalna • Original Article