Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 3

241-245
Jaka jest przydatność diagnostyczna oznaczeń prokalcytoniny u chorych z podejrzeniem ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego?

How looks diagnostics usefulness of procalcitonin serum determination in patients with suspected acute appendicitis?
Beata Kuśnierz-Cabala, Ryszard Anielski, Krystyna Szafraniec, Bogdan Solnica Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 3

293-298
Znaczenie diagnostyczne zmian stężenia wapnia u chorych z ostrym zapaleniem trzustki

Diagnostic importance of changes in calcium levels in patients with acute pancreatitis
Beata Kuśnierz-Cabala, Danuta Fedak, Anna Gurda-Duda, Bogdan Solnica, Paulina Dumnicka, Józefa Panek, Jan Kulig Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 1

85-89
Badanie procesów utleniania osocza krwi metodami relaksacyjnymi NMR

Investigation of oxydative processes of blood serum using NMR relaxation methods
Lech W. Skórski, Bogdan Solnica, Barbara Blicharska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

353-358
Markery biochemiczne w świetle uniwersalnej definicji zawału mięśnia sercowego. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

The biochemical markers in the context of the new definition of myocardial infarction. Recommendations of the Polish Society of Laboratory Diagnostics
Dariusz Sitkiewicz, Janina Stępińska, Bogdan Solnica, Grzegorz Opolski, Jan Kanty Kulpa Rekomendacje • Recommendations

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 4

473-474
Konieczność ujednolicenia wartości docelowych wyników badań lipidowych w medycznych laboratoriach diagnostycznych w Polsce

Janina Stępińska, Bogdan Solnica, Jan Kulpa, Piotr Jankowski, Zbigniew Kalarus, Grzegorz Opolski, Dariusz Sitkiewicz Rekomendacje • Recommendations

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 1

65-70
Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Roboczej 2012/2013

Laboratory diagnostics of HCV infections Polish Guidelines 2012/2013
Kazimierz Madaliński, Robert Flisiak, Waldemar Halota, Krzysztof Tomasiewicz, Piotr Grabarczyk, Bogdan Solnica, Bogdan Mazur, Elżbieta Puacz Rekomendacje • Recommendations

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

7-23
Jakość analityczna samokontroli glikemii

Analytical quality od self-monitoring blood glucose
Bogdan Solnica Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

191-198
Porównanie testów paskowych do badania moczu DEKAPHAN® i czytnika pasków LAURA z testami paskowymi Combur-Test® i czytnikiem Urisys 1800

Comparison of urine test strips DEKAPHAN® and strips reader LAURA with test strips Combur-Test® and reader Urisys 1800
Bogdan Solnica, Wojciech Gernand Krótkie doniesienia • Short Notes

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

395-400
Organizacyjna i ekonomiczna analiza współpracy laboratorium z oddziałem ratunkowym na przykładzie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Organizational and economic analysis of laboratory cooperation with emergency department on the example of the University Clinical Centre in Gdansk
Marlena Robakowska, Alicja Utracka, Andrzej Basiński, Gabriela Langner, Bogdan Solnica Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 1

61-64
Insulina degludec w leczeniu cukrzycy typu C

Insulin degludec in the treatment of type 2 diabetes
Łukasz Kaczyński, Bogdan Solnica Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 3

235-240
Ocena przydatności i optymalizacja panelu badań laboratoryjnych wykonywanych dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego

Evaluate the usefulness of and optimization of the panel of laboratory tests made for a hospital emergency department
Marlena Robakowska, Gabriela Langner, Alicja Utracka, Piotr Holajn, Piotr Popowski, Bogdan Solnica, Grzegorz Kasperski, Urszula Rychlik, Anna Skibowska-Bielińska, Andrzej Basiński Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 1

17-22
Wartość prognostyczna oznaczeń szerokości rozkładu objętości erytrocytów u chorych w 5. stadium przewlekłej choroby nerek leczonych hemodializami

Prognostic value of red cell volume distribution width in patients with stage 5 chronic kidney disease treated with maintenance dialysis
Elżbieta Chmiel, Beata Kuśnierz-Cabala, Agnieszka Gala-Błądzińska, Paulina Dumnicka, Małgorzata Mazur-Laskowska, Marek Kuźniewski, Jakub Kucharz, Barbara Maziarz, Bogdan Solnica Praca oryginalna • Original Article