Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 4

317-324
Ocena prognostycznego i predykcyjnego znaczenia wybranych czynników molekularnych u chorych na raka szyjki macicy leczonych napromienianiem i cisplatyną

Evaluation of the prognostic and predictive value of the selected molecular factors in patients with cervical cancer treated with radiotherapy and cisplatin
Małgorzata Klimek, Anna Kruczak, Bożena Lackowska, Urszula Rychlik, Ewa Wójcik Praca oryginalna • Original Article