Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 1

57-63
Ubytek masy ciała u chorych na raka płuca a poziom leptyny i interleukiny 6

Weight loss in lung cancer patients versus leptin and interleukin 6 levels
Ewa Wójcik, Jerzy Jakubowicz, Krystyna Sobolewska, Beata Sas-Korczyńska, Zofia Stasik, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 3

299-305
MMP-9, TIMP-1 i VEGF u chorych na drobnokomórkowego raka płuca

MMP-9, TIMP-1 and VEGF in small cell lung cancer patients
Ewa Wójcik, Beata Sas-Korczyńska, Zofia Stasik, Jadwiga Tarapacz, Urszula Rychlik, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

369-375
Wartość prognostyczna wskaźnika PNI u chorych na drobnokomórkowego raka płuca

Prognostic nutritional index utility in small lung cancer patients
Ewa Wójcik, Zofia Stasik, Beata Sas-Korczyńska, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 2

161-174
Wybrane wskaźniki składu ustroju i biochemiczne wykładniki kacheksji u chorych na drobnokomórkowego raka płuca

Selected body composition elements and biochemical parameters of the nutrition status and inflammation in patients with small cell lung cancer
Ewa Wójcik, Beata Sas-Korczyńska, Zofia Stasik, Paweł Dymek, Jan Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 3

137-144
Prognostyczna wartość wskaźnika płytkowo-limfocytowego (PLR) u chorych na drobnokomórkowego raka płuc

Prognostic value of Platelet-to-Lymphocyte Ratio (PLR) and IL-6 in patients with small cell lung cancer
Ewa Wójcik, Zofia Stasik, Beata Sas-Korczynska, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article