Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 4

339-344
PLGF i sFlt-1 w diagnostyce klinicznej stanu przedrzucawkowego

PLGF and sFlt-1 in clinical diagnosis of preeclampsia
Agnieszka Grafka, Maciej Łopucki, Barbara Pęksa, Agata Surdacka, Ewelina Grywalska, Jacek Roliński, Elżbieta Starosławska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 2

131-138
Rola metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w mechanizmach uszkodzeń narządowych w przebiegu sepsy

The role of matrix metalloproteinases in the mechanisms of organ damage in sepsis
Jarosław Kuna, Anna Kuna, Marcin Dziedzic, Agnieszka Grafka, Maciej Łopucki, Barbara Pęksa, Andrzej Borzęcki Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 1

55-59
Rola witaminy D w organizmie

The role of vitamin D in the body
Agnieszka Grafka, Maciej Łopucki, Jarosław Kuna, Anna Kuna, Barbara Pęksa Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 2

107-112
Znaczenie receptorów Toll-podobnych w wybranych nefropatiach

The significance of Toll-like receptors in selected nephropathies
Sebastian Mertowski, Ewelina Grywalska, Jarosław Ludian, Agnieszka Grafka, Barbara Pęksa, Jacek Roliński, Wojciech Załuska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 2

131-138
Rola metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w mechanizmach uszkodzeń narządowych w przebiegu sepsy

The role of matrix metalloproteinases in the mechanisms of organ damage in sepsis
Jarosław Kuna, Anna Kuna, Marcin Dziedzic, Agnieszka Grafka, Maciej Łopucki, Barbara Pęksa, Andrzej Borzęcki Praca poglądowa • Review Article