Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 3

369-374
Ocena ekspresji komórkowej izoformy białka prionowego na powierzchni monocytów krwi obwodowej oraz surowiczych stężeń interleukiny - 1β i antagonisty receptora interleukiny - 1β u pracowników radiologii

Evaluation of cellular isoform of prion protein expression on the surface peripheral blood monocytes and serum concentrations of interleukin 1β and interleukin 1β receptor antagonist in workers operating X-ray equipment
Piotr Kłuciński, Bogdan Mazur, Barbara Wiechuła, Ewa Maśluch, Joanna Kaufman, Antoni Hrycek, Paweł Cieślik, Gayane Martirosian Krótkie doniesienia • Short Notes