Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 3

339-344
Propozycje zmian w systemie diagnostyki laboratoryjnej

Suggestions of changes in the laboratory diagnostics system
Henryk Owczarek, Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 1

91-97
Czynności diagnostyki laboratoryjnej – analiza definicji oraz postulaty zmian

Laboratory diagnostics’ activities – definition analysis and modification postulates
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 2

211-217
Interes publiczny a uznanie zawodu diagnosty laboratoryjnego za zawód zaufania publicznego

Public interest versus recognition of a laboratory diagnostician as a profession of public trust
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek, Michał Waszkiewicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 1

77-86
Dobro pacjenta w wykonywaniu zawodu diagnosty laboratoryjnego

Patient well-being in practicing a laboratory diagnostician profession
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 1

87-93
Problem zgody pacjenta na zabiegi i czynności diagnostyki laboratoryjnej

Problem connected with the patient’s agreement to carry out laboratory diagnostics’ procedures and activities
Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

219-227
Tajemnica zawodowa diagnosty laboratoryjnego

Professional secret of a laboratory diagnostician
Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

229-236
Charakter publiczny kompetencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Public character of National Council of Laboratory Diagnosticians’ competences
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

339-345
Doskonalenie zawodowe diagnostów laboratoryjnych na tle innych zawodów medycznych

Professional training of laboratory diagnosticians against a background of other medical professions
Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 4

461-465
Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach regulujących organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce

Place of laboratory diagnostics in basic acts regulating organization and funding of health care in Poland
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 4

467-471
Diagnosta laboratoryjny w laboratorium – formy prawne nawiązania współpracy

Laboratory diagnostician in medical laboratory – legal forms of establishing partnership
Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 1

53-57
Personel laboratorium wobec przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową

Medical laboratory’s personnel towards conversion of independent public healthcare centre into joint-stock company
Anna Augustynowicz, Alina Budziszewska-Makulska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 1

59-63
Zadania organów samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych zadaniami publicznymi?

Can tasks of organs of laboratory diagnosticians’ selfgovernment be compared with public services?
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 2

153-158
Czy dopuszczalne jest pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów za badania laboratoryjne będące świadczeniami gwarantowanymi?

s it possibile to charge from insured patients for laboratory examinations that are being guaranteed benefits?
Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 3

247-251
Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia a wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego

Realization of tasks in the range of health promotion towards performance of a laboratory diagnostician profession
Dominik Olejniczak, Anna Augustynowicz, Aleksandra Czerw Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

411-417
Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w diagnostyce laboratoryjnej

Criminal liability for medical errors in laboratory diagnostics
Anna Augustynowicz, Iwona Wrześniewska-Wal, Aleksandra Czerw, Dominik Olejniczak Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

419-424
Odpowiedzialność cywilna diagnosty laboratoryjnego

Liability laboratory diagnostician
Iwona Wrześniewska-Wal, Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 2

169-172
Porównanie regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej diagnosty laboratoryjnego w odniesieniu do przepisów prawnych odnoszących się do wybranych zawodów medycznych

Comparison of legal regulations concerning the issue of disciplinary responsibility of a laboratory diagnostician with reference to legal acts relating to chosen medical professions
Iwona Wrześniewska-Wal, Anna Augustynowicz, Tomasz Tatara Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 2

145-148
Regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na tle przepisów regulujących wykonywanie innych zawodów medycznych. Propozycje zmian przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

Legal regulations regarding laboratory diagnostician profession in the context of other medical professions regulations. Suggestions amend the laboratory diagnostics law
Mariola Kowalska, Anna Augustynowicz, Aleksandra Czerw Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 2

113-116
Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej medycznego laboratorium diagnostycznego

The scope of compulsory insurance of civil liability of a medical diagnostic laboratory
Anna Augustynowicz, Iwona Wrześniewska-Wal, Dorota Cianciara Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 3

191-196
Rola diagnostyki laboratoryjnej w zdrowiu publicznym

The role of laboratory diagnostics in public health
Dorota Cianciara, Iwona Wrześniewska-Wal, Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article