Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 1

7-25
Sprawdziany chemiczne w Polsce w 2008 r.

Chemical surveys in Poland in 2008
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 1

15-39
Programy sprawdzianów międzylaboratoryjnych realizowane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w 2009 r.

EQA programmes organized by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine in Poland during 2009 year
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 1

17-29
Powszechny Program Sprawdzianów Chemicznych w Polsce w latach 2001-2010

General programme of chemical surveys in Poland during 2001-2010 period
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 2

123-142
Sprawdziany międzylaboratoryjne prowadzone w roku 2010 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory surveys realised in 2010 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

127-152
Sprawdziany międzylaboratoryjne prowadzone w roku 2011 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realised in 2011 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 1

7-47
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej - programy międzylaboratoryjne prowadzone w 2007 r.

Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine - interlaboratory EQA programmes during 2007.
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

25-54
Sprawdziany międzylaboratoryjne organizowane w r. 2006 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości

Interlaboratory surveys organised during 2006 years by Centre of Quality Assessment Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 2

129-146
Sprawdziany międzylaboratoryjne prowadzone w roku 2013 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realised in 2013 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 1

15-29
Trzydzieści lat centralnego programu sprawdzianów chemicznych w Polsce - 2005 r.

Thirty years of central programme chemical surveys in Poland - year 2005
Andrzej M. Brzeziński Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 1

31-44
Powszechny program sprawdzianów chemicznych - wyniki roku 2005

General programme of interlaboratory surveys in Poland - year 2005
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 2

105-122
Sprawdziany międzylaboratoryjne prowadzone w roku 2014 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realised in 2014 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 4

233-250
Programy sprawdzianów międzylaboratoryjnych prowadzone w 2015 r. przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realised in 2015 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 4

245-266
Programy sprawdzianów międzylaboratoryjnych realizowane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w 2017 r.

Interlaboratory EQA programmes realized in 2017 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Barbara Przybył-Hac, Andrzej M. Brzeziński, Jadwiga Ciechowicz, Dorota Waszczuk-Łysiuk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 2

119-136
Sprawdziany międzylaboratoryjne prowadzone w roku 2012 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realised in 2012 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński Praca oryginalna • Original Article