Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

25-54
Sprawdziany międzylaboratoryjne organizowane w r. 2006 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości

Interlaboratory surveys organised during 2006 years by Centre of Quality Assessment Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 4

233-250
Programy sprawdzianów międzylaboratoryjnych prowadzone w 2015 r. przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realised in 2015 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 4

227-234
Programy sprawdzianów międzylaboratoryjnych prowadzone w 2016 r. przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realized in 2016 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Barbara Przybył-Hac, Andrzej Brzeziński Praca oryginalna • Original Article