Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)
2016 / 52 / 2
123-136
Aktualne strategie różnicowania ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych – perspektywy i wyzwania

Actual strategies in human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) differentiation – perspectives and challenges
Ewelina Augustyniak, Katarzyna Kulcenty, Michał Lach, Igor Piotrowski, Wiktoria Maria Suchorska Praca poglądowa • Review Article