Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

271-277
Polimorfizm rs20455 genu KIF6 jako genetyczny czynnik ryzyka choroby wieńcowej: przegląd systematyczny

KIF6 rs20455 polymorphism as a genetic risk factor of coronary heart disease: a systematic review
Łukasz Pera, Sławomir Białek, Grażyna Sygitowicz, Andrzej Marszałek, Dariusz Sitkiewicz Praca oryginalna • Original Article