Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Redakcja

Redaktor Naczelny / Editor in Chief

Jan Kanty Kulpa (Poland)

Redaktorzy Prowadzący / Managing Editors

Urszula Rychlik (Poland)
Ewa Wójcik (Poland)

Redaktor Statystyczny / Statistical Editor

Andrzej Sokołowski (Poland)

Sekretarz Redakcji / Secretary of Editorial Office

 Magdalena Bednarska (Poland)

Redaktorzy Działów / Section Editors

 
Milena Dąbrowska            - hematologia / hematology  
Anna Raszeja Specht        - zaburzenia krzepnięcia / coagulation disorders  
Maciej Szmitkowski           - biochemia kliniczna / clinical biochemistry  
Joanna Niemiec                 - biologia molekularna / molecular biology  
Marta Faryna                      - endoktynologia / endocrinology  
Przemysław Tomasik         - pediatria / pediatrics  
Marta Wróblewska             - mikrobiologia / microbiology  
Dagna Bobilewicz              - płyny ustrojowe / urine and body fluid  
Przemysław Myjak             - parazytologia / parasitology  


Komitet Naukowy / Scientific Committee 

Adres Redakcji / Editorial Office

Khosrow Adeli (Canada)
Vivian Barak (Israel) Redakcja Diagnostyki Laboratoryjnej
Andrzej Brzeziński (Poland)  
Aldona Dembińska-Kieć (Poland) Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
Michael Duffy (Ireland) 31-231 Kraków, ul. Bociana 22, Poland
Wanda Dobroszycka (Poland)  
Marek Dominiczak (UK)  
Katarzyna Fischer (Poland)
Waleria Hryniewicz (Poland)
 
Jerzy Jakubowicz (Poland)
Maria Jastrzębska (Poland)
 
Bogdan Kałużewski (Poland)  
Zygmunt Kopczyński (Poland)  
Anna Mertas (Poland)  
Raphael Molina (Spain) Wydawca, Kolportaż / Publisher, Subscription
Jerzy Naskalski (Poland)  
Gerard Nowacki (Poland) Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
Gerhard Oremek (Germany) 31-231 Kraków, ul. Bociana 22
Grażyna Odrowąż-Sypniewska (Poland) Tel./fax +48 12 614 52 38
Marek Paradowski (Poland) e-mail: info@diaglab.pl
Dariusz Sitkiewicz (Poland)  
Bogdan Solnica (Poland)  
Janusz Solski (Poland)  
Andrzej Szutowicz (Poland)  
Elizabeta Topic (Croatia)  
Ondray Topolcan (Czech Republic)  
Cezary Watała (Poland)  
Mieczysław Woźniak (Poland)