Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Lista Recenzentów w 2017 roku

Serdecznie dziękujemy wszystkim Recenzentom, którzy w 2017 roku wspierali nasze pismo, dbając o jakość prac publikowanych
Diagnostyce Laboratoryjnej.

Jolanta Antoniewicz-Papis
Leszek Bergier
Dagna Bobilewicz
Anna Bręborowicz
Grzegorz Charliński
Lech Chrostek
Bożena Cybulska-Stopa
Zbigniew Dąbrowski
Ryszard Drożdż
Danuta Fedak
Maria Fornal
Barbara Garczewska
Piotr Grabarczyk
Emilia Grosicka-Maciąg
Maria Jastrzębska
Maria Kapusta
Jan Kanty Kulpa
Barbara Lisowska-Myjak
Waldemar Malinowski
Andrzej Marszałek
Aleksander Mazur
Krystyna Obtułowicz
Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Joanna Osada
Henryk Owczarek
Małgorzata Pasek
Włodzimierz Pawłowski
Małgorzata Piasecka
Zygmunt Pojda
Katarzyna Przybyszewska
Anna Raszeja-Specht
Jolanta Raś
Urszula Rychlik
Bogdan Solnica
Janusz Solski
Władysław Sułowicz
Andrzej Szutowicz
Przemysław Tomasik
Rafał Nikodem Wlazeł
Wojciech Wysocki
Marek Ziobro
Jan Żeromski
Jerzy A. Żołądź