Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Formularz zamówienia

Diagnostyka Laboratoryjna - kwartalnik

Opis zamówienia: (*wszystkie ceny obejmują również koszty wysyłki)

Twoje dane:

Adres pod który dostarczymy publiacje:

Faktura (jeżeli nie chcesz otrzymać faktury pozostaw poniższe pola puste)

Publikacja (lub pierwszy numer zaprenumerowanego czasopisma)
zostanie wysłany po otrzymaniu przez Fundację przelewu na konto:

Bank Pekao S.A. O/Kraków, Rynek Główny 47, Kraków
Nr konta: 77 1240 4650 1111 0000 5154 8944