Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2011 / 47 / 1

Rok / Volume / Nr

2011 / 47 / 1

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
7-15 Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article Problemy standaryzacji i kalibracji metod immunochemicznych

Standardization and calibration of immunochemistry methods – current problems
Krystyna Sztefko
17-29 Kontrola jakości • Quality control Powszechny Program Sprawdzianów Chemicznych w Polsce w latach 2001-2010

General programme of chemical surveys in Poland during 2001-2010 period
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac
31-38 Kontrola jakości • Quality control Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych - POLMICRO 2010 – identyfikacja i lekowrażliwość pałeczek Enterobacteriaceae

Polish National External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostics - POLMICRO 2010 – identification and microbial susceptibility Enterobacteriaceae
Ewa Młodzińska, Elżbieta Stefaniuk, Beata Chmylak, Anna Baraniak, Waleria Hryniewicz
39-43 Kontrola jakości • Quality control Wskaźniki jakości w laboratoryjnej diagnostyce medycznej

Quality indicators in medical laboratory diagnostics
Wojciech Gernand
45-50 Kontrola jakości • Quality control Kontrola jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym - stan aktualny a perspektywy

The control of quality in medical diagnostics laboratory- current condition and perspectives
Ewa Świątkowska
51-57 Kontrola jakości • Quality control Przekaz elektroniczny kierunkiem rozwoju programów sprawdzianów międzylaboratoryjnych COBJwDL

Electronic date transfer as trend of development for Interlaboratory Programme Surveys organized by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Barbara Przybył-Hac
59-62 Kontrola jakości • Quality control Znaczenie programów zewnętrznej oceny jakości (EQA) w Medycynie Laboratoryjnej

The Importance of the External Quality Assessment Schemes in Laboratory Medicine
Gabriela Bednarczuk, Agnieszka Ćwiklińska, Aleksandra Fijałkowska, Małgorzata Wróblewska, Jerzy Rogulski
63-68 Praca oryginalna • Original Article Wyniki dodatnie i fałszywie dodatnie utrzymujące się u krwiodawców RCKiK w Katowicach badanych w kierunku kiły w latach 2007do 2009

The persistence of the positive and false-positive results among blood donors RCKiK in Katowice in screening tests from 2007 to 2009
Lidia Basta, Bogdan Mazur, Ewa Rudowska, Stanisław Dyląg, Bożena Drybańska
69-75 Praca oryginalna • Original Article Walidacja analityczna wybranych metod stosowanych w ocenie przecieku matczyno-płodowego

Quantification of feto-maternal hemorrhage: the validation of methods of choice
Agnieszka Sapa, Andrzej Janus
77-83 Praca oryginalna • Original Article Rozrzut rocznych wyników badania glukozy z 21 laboratoriów polskich i wynikające z niego wnioski dotyczące wdrożenia ogólnokrajowych norm glukozy we krwi

Dispersion of the annual glucose results from 21 polish laboratories and resulting of them suggestions concerning initiation of allcountry serum glucose refference ranges
Jerzy Maria Janecki
85-89 Praca oryginalna • Original Article Badanie procesów utleniania osocza krwi metodami relaksacyjnymi NMR

Investigation of oxydative processes of blood serum using NMR relaxation methods
Lech W. Skórski, Bogdan Solnica, Barbara Blicharska
91-97 Praca poglądowa • Review Article Czynności diagnostyki laboratoryjnej – analiza definicji oraz postulaty zmian

Laboratory diagnostics’ activities – definition analysis and modification postulates
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek
99-100 Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet Inhibiny

Andrzej Marszałek, Radosław Grabysa
101-106 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

107-108 Recenzje książek • Book Review

109-110 Kronika PTDL • Chronicle of PTDL