Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2010 / 46 / 4

Rok / Volume / Nr

2010 / 46 / 4

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
365-369 Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited Article Hemoreologia

Hemorheology
Zbigniew Dąbrowski
371-378 Praca oryginalna • Original Article Korelacja pomiędzy badaniem anty-HCV a HCV – RNA. Problemy interpretacyjne wynikające z występowania wyników fałszywie dodatnich bądź fałszywie ujemnych w teście przesiewowym

Correlation between anty-HCV and HCV-RNA tests. Interpretative problems arising from the occurrence of false positive or false negative results in screening tests
Agnieszka Wierzbicka
379-382 Praca oryginalna • Original Article Analiza polimorfizmu 1298A/C genu kodującego MTHFR u dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – doniesienie wstępne

Analysis of MTHFR 1298A/C gene polymorphism in children with cleft lip with or without cleft palate – pilot study
Marzena Zalewska-Ziob, Sylwia Górczyńska-Kosiorz, Anna Płachetka, Danuta Ilczuk, Wanda Trautsolt, Barbara Remiszewska, Andrzej Wiczkowski, Władysław Grzeszczak
383-389 Praca oryginalna • Original Article Użyteczność aparatu CellaVision™DM8 w ocenie obrazu wzoru odsetkowego krwinek białych u pacjentów onkologicznych

Usefulness of CellaVision™DM8 for evaluation of the white blood cell differential in cancer patients
Barbara Masłyk, Regina Deja, Joanna Gliwińska, Zofia Kołosza, Elżbieta Nowara
391-393 Praca oryginalna • Original Article Porównanie metod immunologicznych EMIT i CMIA – oznaczanie stężenia tacrolimusu we krwi pacjentów po przeszczepieniu nerki lub wątroby. Doniesienie wstępne

Immunologic method CMIA and EMIT comparison – Tacrolimus concentration measurement in blood of patients after liver or kidney transplantation. Preliminary report
Irena Bartłomiejczyk, Agnieszka Wirkowska, Aleksandra Wyczałkowska-Tomasik, Marzena Garlińska, Kamila Gala, Leszek Pączek
395-401 Praca poglądowa • Review Article Hepcydyna w zespołach mielodysplastycznych

Hepcidin in myelodysplastic syndromes
Iwona Urbanowicz, Jolanta Stacherzak-Pawlik, Grzegorz Mazur, Mieczysław Woźniak
403-409 Praca poglądowa • Review Article Płytki krwi w cukrzycy typu 2

Platelets in type 2 diabetes mellitus
Olga Martyna Koper, Joanna Kamińska, Halina Kemona
411-414 Praca poglądowa • Review Article Rola badań proteomicznych w diagnostyce klinicznej

The role of proteomic research in clinical diagnosis
Anna Krzywonos
415-420 Praca poglądowa • Review Article Techniczne aspekty cytometrii przepływowej

Technical aspects of flow cytometry
Łukasz Sędek, Alicja Sonsala, Tomasz Szczepański, Bogdan Mazur
421-427 Praca poglądowa • Review Article Analiza przychodów, kosztów, zatrudnienia i obciążenia pracą w laboratoriach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

A analysis of revenues, costs, employment and workload in laboratories of University Clinical Centre
Marlena Robakowska, Ewa Książek-Bator, Zenon Jakubowski
429-433 Przegląd piśmiennictwa • Journals Club

435-436 Recenzje książek • Book Review