Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2019 / 55 / 4

Rok / Volume / Nr

2019 / 55 / 4

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
239-256 Rekomendacje • Recommendations Wytyczne Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego dotyczące diagnostyki laboratoryjnej zaburzeń gospodarki lipidowej

Guidelines of the Polish Society of Laboratory Diagnostics and the Polish Lipid Association on laboratory diagnostics of lipid metabolism disorders
Bogdan Solnica, Grażyna Sygitowicz, Dariusz Sitkiewicz, Barbara Cybulska, Jacek Jóźwiak, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Maciej Banach,
257-270 Praca oryginalna • Original Article Ocena stężenia testosteronu i jego frakcji u chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego oraz u chorych z pierwotnym rozsiewem choroby

Assessment of testosterone and its fraction in patients with locally advanced prostate cancer and in patients with primary metastatic disease
Urszula Rychlik
271-276 Praca oryginalna • Original Article Ocena poprawności identyfikacji i oznaczania antybiotykowrażliwości Streptococcus pneumoniae w laboratoriach mikrobiologicznych w Polsce

Assessment of the correctness of identification and determination of antimicrobial susceptibility of Streptococcus pneumoniae in microbiological laboratories in Poland
Ewa Młodzińska, Waleria Hryniewicz
277-286 Praca oryginalna • Original Article Wpływ wybranych parametrów stylu życia na liczbę plemników u mężczyzn z niepłodnych par

Influence of selected lifestyle parameters on sperm count in men from infertile couples
Marta Erkiert-Kusiak, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Renata Walczak-Jędrzejowska, Katarzyna Marchlewska
287-288 Komunikaty • Annoucements Komunikaty

Announcements