Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2010 / 46 / 3

Rok / Volume / Nr

2010 / 46 / 3

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
281-291 Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited Article Kliniczna użyteczność markerów nowotworowych; wskazania i rekomendacje

Clinical Utility of Tumor Markers: What the Guidelines Recommend
Michael J Duffy
293-298 Praca oryginalna • Original Article Znaczenie diagnostyczne zmian stężenia wapnia u chorych z ostrym zapaleniem trzustki

Diagnostic importance of changes in calcium levels in patients with acute pancreatitis
Beata Kuśnierz-Cabala, Danuta Fedak, Anna Gurda-Duda, Bogdan Solnica, Paulina Dumnicka, Józefa Panek, Jan Kulig
299-305 Praca oryginalna • Original Article MMP-9, TIMP-1 i VEGF u chorych na drobnokomórkowego raka płuca

MMP-9, TIMP-1 and VEGF in small cell lung cancer patients
Ewa Wójcik, Beata Sas-Korczyńska, Zofia Stasik, Jadwiga Tarapacz, Urszula Rychlik, Jan Kanty Kulpa
307-312 Praca oryginalna • Original Article Wykorzystanie metody Griessa do oznaczania azotanów/azotynów w supernatantach komórek śródbłonka stymulowanych agonistami

Usefulness of the Griess method for determination of nitrates/ nitrites in supernatants of agonist-stimulated endothelial cells
Magdalena Boncler, Dominika Dudzińska, Joanna Rywaniak, Cezary Watała
313-318 Praca oryginalna • Original Article Naturalne regulatorowe limfocyty T u chorych na astmę oskrzelową

Natural regulatory T lymphocytes in allergic asthma
Łukasz Kraszula, Eusebio Makandjou-Ola, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
319-324 Praca poglądowa • Review Article Limfocyty regulatorowe CD4+ w alergicznej astmie oskrzelowej

Regulatory CD4 lymphocytes in allergic asthma
Łukasz Kraszula, Mirosława Pietruczuk
325-329 Praca poglądowa • Review Article Parametry morfologiczne i czynnościowe płytek krwi noworodków i osób dorosłych

Morphological and functional parameters of blood platelets in newborns and adults
Alicja Wasiluk, Elwira Agata Jasińska
331-338 Praca poglądowa • Review Article Adipocytokiny – białka o wielokierunkowym działaniu

Adipocytokines – proteins of multidirectional function
Anna Jasińska, Mirosława Pietruczuk
339-344 Praca poglądowa • Review Article Propozycje zmian w systemie diagnostyki laboratoryjnej

Suggestions of changes in the laboratory diagnostics system
Henryk Owczarek, Anna Augustynowicz
345-348 Przegląd piśmiennictwa • Journals Club

349-349 Listy do Redakcji • Letters

351-354 Kronika PTDL • Chronicle of PTDL