Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2010 / 46 / 2

Rok / Volume / Nr

2010 / 46 / 2

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
107-109 Praca oryginalna • Original Article Oznaczanie stężenia aktywnych form katepsyn D i B w oparciu o biosensory SPRI

Determination of the active form concentration of cathepsins D and B by SPRI biosensors
Ewa Gorodkiewicz, Elżbieta Regulska, Wiesława Roszkowska-Jakimiec
111-116 Praca oryginalna • Original Article Wczesne wykładniki uszkodzenia nerek u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

Early markers of kidney dysfunction in patients with essential hypertension
Joanna Pollak, Grzegorz Janikowski, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Aneta Mańkowska, Paweł Stróżecki, Michał Kozłowski, Marek Kretowicz, Jacek Manitius
117-123 Praca oryginalna • Original Article Osteoprotegeryna, RANKL i PSA u chorych na raka stercza z przerzutami do kośćca

Osteoprotegerin RANKL, and PSA in prostate cancer
Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Janusz Jaszczyński, Jan Kanty Kulpa
125-130 Praca oryginalna • Original Article Walidacja metody oznaczania kwasów tłuszczowych frakcji fosfolipidów w surowicy krwi

Validation of the method of determination of phospholipid fraction fatty acids in blood serum
Jolanta Bugajska, Joanna Berska, Diana Hodorowicz-Zaniewska, Krystyna Sztefko
131-133 Praca oryginalna • Original Article Stężenie kaspazy-8 w płynie mózgowo-rdzeniowym chorych na stwardnienie boczne zanikowe – doniesienie wstępne

Cerebrospinal fluid caspase - 8 levels in patients with amyotrophic lateral sclerosis – a preliminary report
Joanna Iłżecka, Katarzyna Hanus-Atras
135-140 Praca poglądowa • Review Article Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa szpiku kostnego w diagnostyce chorób układu krwiotwórczego – techniczne aspekty prawidłowo wykonanego zabiegu. Wskazania i przeciwwskazania do wykonania procedury zabiegowej

Bone marrow aspiration in the diagnosis of diseases of the hematopoietic system - technical aspects of a surgical. Indications and contraindications for surgical bone marrow biopsy.
Grzegorz Lewandowski
141-145 Praca poglądowa • Review Article 3-nitrotyrozyna - marker stresu oksydacyjnego in vitro i in vivo

3-nitrotyrosine as a marker of oxidative stress in vitro and in vivo
Joanna Kołodziejczyk
147-153 Praca poglądowa • Review Article Rola limfocytów T regulatorowych CD4+CD25+ w rozwoju zaburzeń o podłożu immunologicznym

The role of CD4+CD25+ regulatory T cells in immunopathologies
Beata Śledź-Gawrońska
155-160 Praca poglądowa • Review Article Od stowarzyszeń w medycynie laboratoryjnej ku powstaniu samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych

From associations in the laboratory medicine towards the emergence of the professional association of laboratory diagnosticians
Henryk Owczarek, Patrycja Trzeciak
161-170 Rekomendacje • Recommendations Badanie nasienia – metoda manualna. Standardy według wytycznych WHO z 2010 r. opracowane przez Komisję do Spraw Konsensusu Lekarsko–Diagnostycznego Polskiego Towarzystwa Andrologicznego (PTA) z udziałem przedstawicieli PTDL

Semen analysis - the manual method. Standards according to WHO guidelines from 2010, prepared by the Commission for the Medical-Diagnostic Consensus of the Polish Society of Andrology (PTA) with representatives of the (PTDL)
Leszek Bergier, Szymon Bakalczuk, Stanisław Frącki, Katarzyna Marchlewska, Małgorzata Piasecka, Grażyna Taszarek-Hauke, Renata Walczak-Jędrzejowska, Jadwiga Wojtasik, Ewa Zagocka