Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2010 / 46 / 1

Rok / Volume / Nr

2010 / 46 / 1

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
7-14 Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article Białka ostrej fazy - po 25 latach

Acute-phase proteins - after 25 years
Aleksander Koj
15-39 Kontrola jakości • Quality control Programy sprawdzianów międzylaboratoryjnych realizowane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w 2009 r.

EQA programmes organized by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine in Poland during 2009 year
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac
41-52 Kontrola jakości • Quality control Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych - POLMICRO 2009

Polish National External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostics – POLMICRO 2009
Elżbieta Stefaniuk, Ewa Młodzińska, Beata Chmylak, Patrycja Ronkiewicz, Waleria Hryniewicz
53-56 Praca oryginalna • Original Article Przyrost masy ciała i biochemiczne parametry zespołu metabolicznego u kobiet w wieku 50-60 lat

Weight gain and biochemical parameters of metabolic syndrome in women aged 50-60 years
Anna Stefańska, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Beata Błaszkiewicz, Irena Ponikowska
57-62 Praca oryginalna • Original Article Zależność nasilenia dyslipidemii u chorych na cukrzycę typu 2 od stopnia wyrównania cukrzycy

Intensification of dyslipidemia in patient with diabetes type 2 depended on diabetes control
Joanna Kamińska, Jolanta Czyżewska, Violetta Dymicka-Piekarska, Joanna Matowicka-Karna, Iwona Jakubowska, , Martyna Koper, Halina Kemona
63-69 Praca poglądowa • Review Article „Glasgow Prognostic Score” w ocenie rokowania chorych na raka jelita grubego

„Glasgow Prognostic Score” in prognosis of colorectal cancer patients
Wojciech Wysocki, Zofia Stasik, Jerzy Mituś, Jan Kanty Kulpa
71-74 Praca poglądowa • Review Article Lipokalina związana z żelatynazą neutrofili - nowy biomarker w diagnostyce chorób nerek

Neutrophil gelatinase-associated lipocalin as a new biomarker in diagnosis of renal diseases
Magdalena Kuligowska-Prusińska, Magdalena Krintus, Grażyna Odrowąż-Sypniewska
75-79 Praca poglądowa • Review Article Witamina D i jej rola w chorobach sercowo-naczyniowych

Vitamin D and its role in cardiovascular disease
Firaas Camil, Karolina Rogal, Grażyna Odrowąż-Sypniewska
81-86 Praca poglądowa • Review Article Etiologia i znaczenie kliniczne miejsc kruchych w chromosomach człowieka

The aetiology and clinical significance of the fragile sites in human chromosomes
Izabela Łaczmańska, Ryszard Ślęzak
87-88 Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet Włóknienie wątroby – laboratoryjna alternatywa dla biopsji

Andrzej Marszałek
89-92 Przegląd piśmiennictwa • Journals Club

93-94 Kronika PTDL • Chronicle of PTDL

95-97 Kolegium Medycyny Laboratoryjnej • College of Laboratory Medicine