Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2017 / 53 / 1

Rok / Volume / Nr

2017 / 53 / 1

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
5-10 Praca oryginalna • Original Article Kalprotektyna (S100 A8/A9) i TNF-alfa w diagnostyce różnicowej przewlekłych bólów brzucha u dzieci

Calprotectin (S100 A8/A9) and TNF-alpha in differential diagnosis of chronic abdominal pain in children
Stanisław Pieczarkowski, Kinga Kowalska-Duplaga, Przemko Kwinta, Andrzej Wędrychowicz, Agnieszka Radom, Andrzej Zając, Przemysław Tomasik, Krzysztof Fyderek
11-16 Praca oryginalna • Original Article Wiedza pielęgniarek z zakresu diagnostyki laboratoryjnej – badania wstępne

Knowlege of laboratory diagnostics among nurses – initial report
Anna Wojnar, Krystyna Sztefko
17-22 Praca oryginalna • Original Article Wartość prognostyczna oznaczeń szerokości rozkładu objętości erytrocytów u chorych w 5. stadium przewlekłej choroby nerek leczonych hemodializami

Prognostic value of red cell volume distribution width in patients with stage 5 chronic kidney disease treated with maintenance dialysis
Elżbieta Chmiel, Beata Kuśnierz-Cabala, Agnieszka Gala-Błądzińska, Paulina Dumnicka, Małgorzata Mazur-Laskowska, Marek Kuźniewski, Jakub Kucharz, Barbara Maziarz, Bogdan Solnica
23-32 Praca oryginalna • Original Article Program Badań Biegłości POLMICRO 2016 – Ogólnopolski Zewnątrzlaboratoryjny Sprawdzian Wiarygodności Badań w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Proficiency testing program POLMICRO 2016 – Polish External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostics
Elżbieta Stefaniuk, Karolina Bosacka, Ewa Młodzińska, Anna Mikołajczyk, Waleria Hryniewicz
33-40 Praca poglądowa • Review Article Rola i zalety cystatyny C w monitorowaniu funkcji nerek w trakcie terapii retrowirusowej

Role and advantage of cystatin C in kidney function monitoring during retroviral therapy
Maria Warwas, Katarzyna Juszczyńska, Ewa Mulewicz, Jakub Gburek
41-46 Praca poglądowa • Review Article Oznaczenia wolnych łańcuchów lekkich i par łańcuchów ciężki/lekki w diagnostyce szpiczaka plazmocytowego oraz w innych chorobach związanych z dyskrazją komórek plazmatycznych

Free light chains and heavy/light chains pairs assay in diagnostics of multiple myeloma and other diseases related to plasmatic cells dyscrasias
Ewelina Kudyba, Tomasz Wróbel
47-50 Listy do Redakcji • Letters Jakie są oczekiwania przyszłych diagnostów laboratoryjnych?

What are the expectations of future laboratory diagnosticians?
Konrad Grzeszczak, Mateusz Józef Chmielarz, Ewa Maria Kratz
51-54 Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet Testosteron – sport i zdrowie

Testosterone – sport and health
Andrzej Marszałek, Urszula Rychlik, Bożena Marszałek
55-58 Przegląd piśmiennictwa • Journals Club