Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2016 / 52 / 4

Rok / Volume / Nr

2016 / 52 / 4

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
231-232 Od Redakcji

233-250 Praca oryginalna • Original Article Programy sprawdzianów międzylaboratoryjnych prowadzone w 2015 r. przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realised in 2015 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac
251-256 Praca oryginalna • Original Article Różnorodność morfologiczna komórek plazmatycznych

Diversity cytomorphological of plasma cells
Grzegorz Lewandowski
257-262 Praca oryginalna • Original Article Aktywność fizyczna a czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w populacji młodych i w zaawansowanym wieku Polek

Physical activity and cardiovascular disease risk factors in the population of young and elderly Polish women
Alicja Brożek, Alicja Płóciniczak, Kalina Maćkowiak, Marcin Nowicki, Anna Blacha, Miłosława Zowczak-Drabarczyk
263-266 Praca oryginalna • Original Article Trudności interpretacyjne wyników oznaczeń przeciwciał anty HCV w surowicy – doświadczenie laboratorium

Difficulties in interpretation of HCV antibodies results in serum samples – laboratory experience
Urszula Błazucka, Grażyna Dulny, Barbara Serafińska, Dagna Bobilewicz, Marta Faryna
267-270 Praca poglądowa • Review Article Wpływ mikroRNA na rozwój chorób układu krążenia wśród hemodializowanych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

The role of microRNA in development of cardiovascular diseases among haemodialysed patients with chronic renal failure
Anna Puzio, Bartosz Janusz, Małgorzata Repa, Michał Mielnik, Ewelina Orłowska, Tomasz Powrózek, Marcin Dziedzic, Janusz Solski
271-276 Praca poglądowa • Review Article Diagnostyka guzów przytarczyc w oparciu o markery immunohistochemiczne

Immunohistochemical markers in diagnosis of parathyroid tumors
Joanna Polczyk, Renata Klekotka, Magdalena Rynkiewicz
277-280 Praca poglądowa • Review Article Odpowiedzialność karna i cywilna autoryzującego wynik badania laboratoryjnego

Criminal and civil liability of a person authorising results of laboratory tests
Mariola Kowalska, Krzysztof Bobiński, Gabriela Iwona Helak, Aleksandra Czerw
281-288 Praca poglądowa • Review Article Centralny Program Chemiczny – 40 lat systematycznej realizacji

The Central Chemical Program - 40 years systematic realization
Barbara Przybył-Hac, Jan Kanty Kulpa
289-296 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

297-300 Komunikaty • Annoucements

301-302 Konferencje i Zjazdy • Conferences and Congresses