Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2016 / 52 / 3

Rok / Volume / Nr

2016 / 52 / 3

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
169-176 Praca oryginalna • Original Article Wpływ leczenia antykoagulacyjnego i wybranych czynników hemostatycznych na oznaczanie oporności na aktywowane białko C w ambulatoryjnej diagnostyce chorych z podejrzeniem trombofilii

Influence of the anticoagulant treatment and the selected hemostatic agents on the evaluation of the resistance to activated protein C in diagnostic evaluation of outpatients suspected of thrombophilia
Katarzyna B. Wójtowicz, Tadeusz Góralczyk, Anetta Undas
177-184 Praca oryginalna • Original Article Ocena stężenia czynnika wzrostu fibroblastów FGF-23 u chorych hemodializowanych oraz po przeszczepieniu nerki

Evaluation of concentration fibroblast growth factor FGF-23 in hemodialysed patients and after kidney transplantation
Marcin Dziedzic, Ewelina Orłowska, Anna Bednarek-Skublewska, Beata Petkowicz, Jarosław Kuna, Jacek Furmaga, Iwona Kaznowska-Bystryk, Janusz Solski
185-196 Praca oryginalna • Original Article Ocena jakości badania moczu za pomocą testów paskowych oraz oznaczeń ciężaru właściwego i osmolalności moczu na podstawie wyników polskich laboratoriów uczestniczących w programie zewnętrznej oceny jakości (EQA) w latach 2011-2016

Assessment of the quality of dipstick urinalysis and urine specific gravity and osmolality based on the results obtained by Polish laboratories in an external quality assessment (EQA) programme during the years 2011-2016
Agnieszka Ćwiklińska, Marta Dąbrowska, Robert Kowalski, Aleksandra Fijałkowska, Agnieszka Kuchta, Barbara Kortas-Stempak, Maciej Jankowski
197-200 Praca oryginalna • Original Article Zakres stężeń kreatyniny w odniesieniu do wartości szacowanego przesączania kłębuszkowego (eGFR)

Range of serum creatinine in relation to estimated glomerular filtration rate (eGFR)
Urszula Błazucka, Marzena Iwanowska, Dagna Bobilewicz
201-204 Praca poglądowa • Review Article Oznaczania hormonów tarczycy metodami immunochemicznymi – coraz więcej wątpliwości

Immunochemical methods for thyroid hormones – more and more doubts
Krystyna Sztefko
205-210 Praca poglądowa • Review Article Diagnostyka celiakii i badania przesiewowe w grupach ryzyka

Diagnosis of celiac disease and screening in risk groups
Joanna Beata Bierła, Ilona Trojanowska, Ewa Konopka, Elżbieta Czarnowska, Agnieszka Sowińska, Bożena Cukrowska
211-214 Listy do Redakcji • Letters Doświadczenia badawczego laboratorium genetycznego w uzyskaniu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji dla metody aCGH wg normy PN-EN ISO/IEC 17025

Experience of a scientific laboratory in achieving accreditation of Polish Centre for Accreditation for aCGH according to PN-EN ISO/IEC 17025
Joanna Kozłowska, Justyna Gil, Paweł Skiba
215-218 Przegląd piśmiennictwa • Journals Club

219-222 Komunikaty • Annoucements