Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2016 / 52 / 2

Rok / Volume / Nr

2016 / 52 / 2

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
85-94 Praca oryginalna • Original Article Oznaczenie kokainy i jej metabolitów w surowicy krwi metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią masową (LC-MS/MS)

Determination of cocaine and its metabolites in blood serum by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
Barbara Potocka-Banaś, Krzysztof Borowiak, Tomasz Janus, Teresa Dembińska, Alicja Rak
95-100 Praca oryginalna • Original Article Porównanie wyników stężenia HbA1c uzyskanych za pomocą aparatu Quo-Test oraz analizatora Vitros 5,1 FS u dzieci z cukrzycą typu 1

Comparison of HbA1c results obtained by Quo-Test device and Vitros 5,1 FS analyzer in children with type 1 diabetes.
Patrycja Szybowska, Małgorzata Wilusz, Iwona Rogatko, Krystyna Sztefko
101-106 Praca oryginalna • Original Article Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u chorych na łuszczycę

Evaluation of selected parameters of oxidative stress in patients with psoriasis
Marta Pawłowska, Celestyna Mila-Kierzenkowska, Agnieszka Kwiatkowska, Jarosław Paprocki, Paweł Sutkowy, Alina Woźniak
107-114 Praca oryginalna • Original Article Ocena wydajności różnych metod izolacji wybranych pochodnych benzodiazepiny z krwi pełnej i surowicy krwi ludzkiej oraz zjawisko ich reaktywności w metodzie immunoenzymatycznej

Efficiency evaluation of extraction methods of selected benzodiazepine derivatives from human serum and whole blood and the reactivity phenomenon in immunoassay for benzodiazepines
Barbara Potocka-Banaś, Teresa Dembińska, Krzysztof Borowiak
115-122 Praca oryginalna • Original Article Analiza porównawcza dostępnych na rynku metod oznaczania stężenia białka w moczu w aspekcie decyzji klinicznych – o czym ciągle zapominamy

Comparative analysis of commercially available methods for proteinuria assessment from the medical decision point of view – what do we keep forgetting about
Rafał Nikodem Wlazeł, Aneta Janeczko, Kinga Rośniak-Bąk
123-136 Praca poglądowa • Review Article Aktualne strategie różnicowania ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych – perspektywy i wyzwania

Actual strategies in human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) differentiation – perspectives and challenges
Ewelina Augustyniak, Katarzyna Kulcenty, Michał Lach, Igor Piotrowski, Wiktoria Maria Suchorska
137-144 Praca poglądowa • Review Article Procesy aterogenezy u pacjentów z niedoczynnością tarczycy

Atherogenesis in hypothyroid patients
Kinga Gutowska, Magdalena Lampka
145-148 Praca poglądowa • Review Article Regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na tle przepisów regulujących wykonywanie innych zawodów medycznych. Propozycje zmian przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

Legal regulations regarding laboratory diagnostician profession in the context of other medical professions regulations. Suggestions amend the laboratory diagnostics law
Mariola Kowalska, Anna Augustynowicz, Aleksandra Czerw
149-152 Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet Tłuszcz – biały, brunatny i beżowy: rola w otyłości

White, brown, beige adipose tissue: the role in obesity
Andrzej Marszałek, Urszula Rychlik, Monika Palka
153-156 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

157-160 Komunikaty • Annoucements