Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2016 / 52 / 1

Rok / Volume / Nr

2016 / 52 / 1

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
5-12 Praca oryginalna • Original Article Analiza adhezji płytek krwi i wiązania przeciwciał rozpoznających fibrynogen do sztucznych powierzchni opłaszczonych surowicą lub osoczem pacjentów z prawidłowym i podwyższonym stężeniem białka C-reaktywnego

Analysis of platelet deposition and binding of anti-fibrinogen antibody to the artificial surfaces preadsorbed with sera or plasmas from patients with normal and elevated CRP
Joanna Nowak, Magdalena Boncler
13-20 Praca oryginalna • Original Article Wskaźniki NLR i PLR w ocenie rokowania chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

NLR and PLR ratios in prognostic assessment of non-small cell lung cancer patients
Ewa Wójcik, Zofia Stasik, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Jan Kanty Kulpa, Katarzyna Brandys
21-28 Praca oryginalna • Original Article Ocena użyteczności klinicznej oznaczeń rozpuszczalnej formy receptora urokinazowaego aktywatora plazminogenu jako czynnika prognostycznego u pacjentów z sepsą leczonych w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej

An evaluation of the clinical usefulness of soluble urokinase plasmigonen activator receptor in the prognosis in sepsis patients treated in an Intensive Care Unit
Monika Terlecka, Waldemar Machała, Joanna Rydz-Lutrzykowska, Artur Terlecki, Anna Urbaniak, Marek Paradowski, Rafał Nikodem Wlazeł
29-38 Praca oryginalna • Original Article POLMICRO 2015 – Ogólnopolski Zewnątrzlaboratoryjny Sprawdzian Wiarygodności Badań w Diagnostyce Mikrobiologicznej

POLMICRO 2015 – Polish National External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostics
Elżbieta Stefaniuk, Karolina Bosacka, Ewa Młodzińska, Anna Mikołajczyk, Monika Fortuna, Waleria Hryniewicz
39-44 Praca oryginalna • Original Article Zastosowanie „efektu skali” w ograniczaniu kosztów badań stanu równowagi kwasowo-zasadowej u pacjentów w trybie POCT

The use the economies of scale to reduce costs of POC acid-base balance testing
Marlena Robakowska, Alicja Utracka
45-50 Praca poglądowa • Review Article Nowoczesna diagnostyka alergii IgE-zależnej – diagnostyka molekularna alergii

Modern diagnosis of IgE-mediated allergy – molecular diagnosis of allergies
Sławomir Białek, Katarzyna Białek-Gosk
51-56 Praca poglądowa • Review Article Wirusowe gorączki krwotoczne czy gorączka Zachodniego Nilu – niespodzianka w podróży

Viral hemorrhagic fevers or West Nile fever – surprise in the journey
Jarosław Piszczyk
57-62 Praca poglądowa • Review Article Diagnostyka laboratoryjna stanu przedcukrzycowego

Laboratorydiagnosis of prediabetes
Grażyna Odrowąż-Sypniewska
63-68 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

69-70 Komunikaty • Annoucements

79-80 Errata • Errata