Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2015 / 51 / 4

Rok / Volume / Nr

2015 / 51 / 4

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
271-276 Praca oryginalna • Original Article Wpływ czynników przedanalitycznych na wynik badania morfologii krwi

The influence of the preanalytical factors on the results of a Complete Blood Count
Barbara Kościelniak, Paulina Kowalczyk, Aneta Mandal, Krystyna Sztefko, Przemysław Tomasik
277-284 Praca oryginalna • Original Article Zależność pomiędzy BMI, stężeniem leptyny i jej rozpuszczalnego receptora oraz ekspresją FoxP3 w limfocytach Treg u kobiet chorych na astmę

The relationship between BMI, leptin, leptin receptors (LepR) and Foxp3+ Tregs cells in women with asthma
Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Anna Jasińska, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
285-290 Praca oryginalna • Original Article Ocena stężenia amin katecholowych w erytrocytach u pacjentów hemodializowanych

Evaluation of catecholamines in erythrocytes in hemodialysis patients
Marcin Dziedzic, Ewelina Orłowska, Anna Bednarek-Skublewska, Andrzej Woliński, Janusz Solski
291-296 Praca oryginalna • Original Article Pomiar stężenia glutationu w płynie stawowym w różnych stanach fizjopatologicznych stawu kolanowego – badanie pilotażowe

Measurement of synovial fluid glutathione concentration in various pathophysiological states of knee joint – pilot study
Michał Chmiel, Elżbieta Ciszek, Edward Golec, Mateusz Głowa
297-304 Praca poglądowa • Review Article Metody wykrywania czynników prognostycznych w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci

Methods of prognostic factors detection in childhood acute lymphoblastic leukemia
Łukasz Sędek
305-314 Praca poglądowa • Review Article Markery wczesnego stadium reumatoidalnego zapalenia stawów

Markers of the early stage of rheumatoid arthritis
Beata Polińska, Joanna Matowicka-Karna, Halina Kemona
315-320 Praca poglądowa • Review Article Troponiny sercowe oznaczane testami o wysokiej czułości: aspekty analityczne i kliniczne

High-sensitivity troponin assays: analytical and clinical aspects
Magdalena Krintus
321-326 Praca poglądowa • Review Article Rola odczynu opadania krwinek czerwonych w diagnostyce różnych stanów klinicznych

The role of the erythrocyte sedimentation rate in the diagnostics of different clinical conditions
Beata Polińska, Joanna Matowicka-Karna, Halina Kemona
327-330 Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet Zespół jelita wrażliwego i kalprotektyna

Irritable bowel syndrom and calprotectin
Urszula Rychlik, Andrzej Marszałek, Monika Palka, Agnieszka Trębicka
331-336 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

337-338 Komunikaty • Annoucements

339-340 Konferencje i Zjazdy • Conferences and Congresses