Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2015 / 51 / 3

Rok / Volume / Nr

2015 / 51 / 3

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
193-198 Praca oryginalna • Original Article Ocena stężenia witaminy D i ekspresji genu VDR u chorych na raka jelita grubego

Assessment of vitamin D and VDR gene expression in colorectal cancer patients
Joanna Berska, Jolanta Bugajska, Diana Hodorowicz-Zaniewska, Krystyna Sztefko
199-202 Praca oryginalna • Original Article Fałszywie przedłużony czas protrombinowy przyczyną błędnych decyzji terapeutycznych u chorej z antykoagulantem tocznia

Inaccurate therapeutic decisions in patient with lupus anticoagulant as a result of falsely elevated prothrombin time
Maria Magdalena Jeleńska, Katarzyna Pawlak, Monika Budnik, Hanna Zborowska
203-208 Praca oryginalna • Original Article Ocena makroprolaktynemii po precypitacji glikolem polietylenowym – porównanie różnych wariantów wirowania

Evaluation of macroprolactinaemia after precipitation with polyethylene glycol – the assessment of the various spin variants
Karolina Beda-Maluga, Aleksandra Cendlewska, Hanna Pisarek, Jacek Świętosławski, Katarzyna Winczyk
209-212 Praca oryginalna • Original Article Stężenie witaminy D (25-OH) u pacjentów hospitalizowanych, ambulatoryjnych i dializowanych w zależności od pory roku

Vitamin D (25-OH) concentrations in hospitalized patients, outpatients and dialysis patients depending on seasonal variation
Magdalena Maria Ostrowska, Ewa Szulc-Mysińska, Dagna Bobilewicz, Marta Faryna
213-220 Praca poglądowa • Review Article Hiperglikacja białek wewnątrz i zewnątrzkomórkowych; marker czy aktywny element patomechanizmów cukrzycy

Hyperglycation of extra and intracellular proteins; marker or active element of diabetic pathomechanisms
Andrzej Szutowicz
221-228 Praca poglądowa • Review Article Doustne antykoagulanty o działaniu bezpośrednim – nowe wyzwanie dla diagnostyki laboratoryjnej

Direct oral anticoagulants – new challenge for laboratory medicine
Anna Raszeja-Specht, Anna Michno
229-234 Praca poglądowa • Review Article Badanie oporności osmotycznej krwinek czerwonych – przegląd metod diagnostycznych

Osmotic fragility of red blood cells – a review of diagnostic methods
Agata Zgodzińska, Olga Ciepiela
235-250 Praca poglądowa • Review Article Rodzaje autoprzeciwciał w chorobach reumatycznych i metody ich oznaczeń

Different types of autoantibodies in rheumatic diseases and methods of their determination
Alicja Grim, Katarzyna Komosińska-Vassev, Paweł Olczyk
251-258 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

259-262 Komunikaty • Annoucements