Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2015 / 51 / 2

Rok / Volume / Nr

2015 / 51 / 2

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
89-96 Praca oryginalna • Original Article Niezgodne wyniki dimeru D między testami Innovance D-Dimer i Vidas D-Dimer Exclusion II

Discrepant D-dimer results between Innovance D-Dimer and Vidas D-Dimer Exclusion II assays
Tadeusz Góralczyk, Teresa Iwaniec, Jakub Siudut, Anetta Undas
97-104 Praca oryginalna • Original Article Użyteczność lipokaliny związanej z żelatynazą neutrofilów (NGAL) i wyliczanego wskaźnika NGAL do kreatyniny w moczu jako wczesnych predyktorów uszkodzenia nerek u pacjentów z cukrzycą typu 2

Usefulness of measuring urine neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) and calculating NGAL to creatinine ratio as early predictors of kidney dysfunction in patients with type 2 diabetes
Agnieszka Gala-Błądzińska, Agnieszka Żyłka, Katarzyna Rybak, Paulina Dumnicka, Marek Kuźniewski, Beata Kuśnierz-Cabala
105-122 Praca oryginalna • Original Article Sprawdziany międzylaboratoryjne prowadzone w roku 2014 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realised in 2014 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac
123-130 Praca oryginalna • Original Article POLMICRO 2014 – Ogólnopolski Zewnątrzlaboratoryjny Sprawdzian Wiarygodności Badań w Diagnostyce Mikrobiologicznej

POLMICRO 2014 – Polish National External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostics
Ewa Młodzińska, Elżbieta Stefaniuk, Karolina Bosacka, Beata Chmylak, Monika Fortuna, Waleria Hryniewicz
131-138 Praca poglądowa • Review Article Rola metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w mechanizmach uszkodzeń narządowych w przebiegu sepsy

The role of matrix metalloproteinases in the mechanisms of organ damage in sepsis
Jarosław Kuna, Anna Kuna, Marcin Dziedzic, Agnieszka Grafka, Maciej Łopucki, Barbara Pęksa, Andrzej Borzęcki
139-146 Praca poglądowa • Review Article Toksyna botulinowa i jej zastosowanie w medycynie

Botulinum toxin and its clinical applications
Marta Drożdżyńska, Izabela Sobieraj-Garbiak, Anna Chlasta, Maria Jastrzębska
147-152 Praca poglądowa • Review Article Przegląd metod laboratoryjnych stosowanych w diagnostyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych

A review of laboratory methods for diagnosis of invasive fungal infections
Beata Sulik-Tyszka, Marta Wróblewska
153-156 Praca poglądowa • Review Article Neopteryna jako marker stanów zapalnych

Neopterin as a marker of inflammation
Magdalena Bartold, Joanna Matowicka-Karna
157-168 Rekomendacje • Recommendations Diagnostyka laboratoryjna zakażenia parvowirusem B19 u kobiet w ciąży. Zalecenia polskiej grupy ekspertów, 2014

Laboratory diagnostics of parvovirus B19 in pregnant women. Recommendations of Polish group of experts, 2014
Piotr Grabarczyk, Aleksandra Kalińska, Bogumiła Litwińska, Marzena Dębska, Zbigniew Celewicz, Dorota Nowakowska, Elżbieta Puacz
169-174 Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet Nadwrażliwość pokarmowa

Food hypersensitivity
Urszula Rychlik, Andrzej Marszałek, Przemysław Rojewski, Monika Rychlik
175-178 Przegląd piśmiennictwa • Journals Club

179-184 Komunikaty • Annoucements