Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2009 / 45 / 4

Rok / Volume / Nr

2009 / 45 / 4

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
271-283 Praca oryginalna • Original Article Medycyna laboratoryjna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Optymalizacja systemu organizacji i zarządzania

Laboratory medicine in University Clinical Centre in Gdansk. Optymalization of organization and management system
Zenon Jakubowski, Anna Skibowska-Bielińska, Marlena Robakowska, Paweł Chrzan, Alicja Utracka, Grażyna Moszkowska, Alfred Samet, Marek Bronk, Wojciech Biernat, Janusz Limon
285-292 Praca oryginalna • Original Article Wpływ mutacji w genach regulatorowych nfxB klinicznych szczepów Pseudomonas aeruginosa na oporność na fluorochinolony

nfxB genes mutations and their impact on resistance to fluoroquinolones of Pseudomonas aeruginosa clinical strains
Zenobia Wydmuch, Marta Adamek, Olga Skowronek-Ciołek
293-300 Praca oryginalna • Original Article Ocena stężenia rozpuszczalnego receptora dla naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (sVEGFR-2) u kobiet chorych na raka piersi

Estimation of soluble receptor of vascular endothelial growth factor (sVEGFR-2) concentration in patients with breast cancer
Anna Thielemann, Zygmunt Kopczyński, Małgorzata Janiszczak, Sylwia Grodecka-Gazdecka
301-307 Praca oryginalna • Original Article Użyteczność diagnostyczna zautomatyzowanego analizatora osadu moczu iQ200 Select

Diagnostic usefulness of the iQ200 Select automated urine sediment microscopy analyser
Anna Rodziewicz-Lurzyńska, Małgorzata Brzozowska, Dagna Bobilewicz
309-313 Praca oryginalna • Original Article Wpływ temperatury przechowywania surowicy krwi ludzkiej na stężenie interleukiny 12

Influence of the storage temperature of the human blood serum on the interleukin 12 concentration
Kinga Lis
315-323 Praca poglądowa • Review Article Ocena statusu HER2 w raku piersi

Evaluation of HER2 status in breast cancer
Anna Kruczak, Magdalena Rozmus-Piętoń, Urszula Marchińska-Osika
325-331 Praca poglądowa • Review Article Molekularne metody diagnostyki mikrobiologicznej

Molecular methods in microbiological diagnostics
Katarzyna Kondak
333-334 Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet Rak jelita grubego w Internecie

Andrzej Marszałek
335-337 Przegląd piśmiennictwa • Journals Club