Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2015 / 51 / 1

Rok / Volume / Nr

2015 / 51 / 1

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
5-14 Praca oryginalna • Original Article Zmiany wybranych parametrów hemostazy podczas stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych u młodych kobiet; badania wstępne

Changes in some hemostatic variables during oral contraceptive use in young women; a pilot study
Maria Jastrzębska, Paulina Wajda, Kornel Chełstowski, Elżbieta Byra, Elżbieta Sowińska-Przepiera
15-22 Praca oryginalna • Original Article CYFRA 21-1, CEA i wybrane wykładniki stanu zapalnego u chorych na inwazyjnego naciekającego mięśniówkę właściwą raka pęcherza moczowego

CYFRA 21-1, CEA, and selected inflammatory markers in patients with muscle invasive bladder cancer
Urszula Rychlik, Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Jerzy Jakubowicz, Jadwiga Tarapacz, Zofia Stasik, Ewa Wójcik, Jan Kanty Kulpa
23-30 Praca oryginalna • Original Article Zastosowanie spektrometrii masowej MALDI-TOF MS w identyfikacji bakterii izolowanych z materiałów klinicznych od ludzi i zwierząt

Application of MALDI-TOF MS for identification of clinical isolates of bacteria from humans and animals
Urszula Kosikowska, Dagmara Stępień-Pyśniak, Dorota Pietras-Ożga, Sylwia Andrzejczuk, Marek Juda, Anna Malm
31-36 Praca oryginalna • Original Article Ocena aktywności S-transferazy, peroksydazy glutationowej oraz pojemności antyoksydacyjnej u pacjentów z bąblowicą jednojamową

Evaluation of S-transferase and glutathione peroxidase activity as well as the antioxidant capacity value in patients with cystic echinococcosis
Diana Chodnicka, Joanna Giebułtowicz, Lidia Chomicz, Piotr Wroczyński
37-42 Praca poglądowa • Review Article Kwasy tłuszczowe u pacjentów po transplantacji narządów

Fatty acids in patients after organ transplantation
Małgorzata Wilusz, Krystyna Sztefko
43-52 Praca poglądowa • Review Article Rola badań laboratoryjnych w diagnostyce szpiczaka mnogiego i innych dyskrazji plazmocytów

Role of laboratory tests in diagnosis of multiple myeloma and other plasmocytes dyscrasia patients
Anna Rodziewcz-Lurzyńska, Dagna Bobilewicz
53-58 Praca poglądowa • Review Article Otyłość jako choroba o podłożu infekcyjnym– przegląd literatury

Obesity as an infectious disease– review of the literature
Iwona Bil-Lula, Anna Krzywonos-Zawadzka, Mieczysław Woźniak
59-62 Praca poglądowa • Review Article Zakażenia wirusem cytomegalii oraz ich diagnostyka laboratoryjna u biorców komórek krwiotwórczych

Cytomegalovirus infections and their laboratory diagnostics in haematopoietic stem cell recipients
Tomasz Dzieciątkowski, Marta Wróblewska
63-66 Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet Zespół antyfosfolipidowy – współczesne kryteria rozpoznawania

Antiphospholipid syndrome – an update on diagnosis
Andrzej Marszałek, Urszula Rychlik, Monika Rychlik
67-70 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

71-76 Komunikaty • Annoucements