Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2006 / 42 / 4

Rok / Volume / Nr

2006 / 42 / 4

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
403-413 Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article Rola i znaczenie cytokin u chorych na nowotwory złośliwe

Janina Kamińska
415-426 Praca oryginalna • Original Article Ocena stężenia w surowicy CEA, CA 15-3 i sHER2 u chorych na raka piersi w zależności od stanu receptorów steroidowych

The assessment of CEA, CA 15-3 and sHER2 in patients with breast cancer depending on the steroid receptors
Ewa Wójcik, Anna Kruczak, Zofia Stasik, Jerzy Mituś, Kazimierz Karolewski, Janusz Ryś, Jan Kulpa
427-434 Praca oryginalna • Original Article Zastosowanie metody JEG do weryfikacji wyników badań w niewielkich laboratoriach

The application of JEG methods for results verification in small laboratories
Jerzy Maria Janecki, Maria Mantyka
435-443 Praca oryginalna • Original Article Wpływ poziomu lipidów na stopień rozwoju miażdżycy u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową

The influence of the lipids levels on progress of atherosclerosis in patients with acute coronary syndrome treated with primary PCI
Leszek Markuszewski, Robert Pietruszyński, Marek Paradowski, Jacek Rysz, Grzegorz Kamiński, Paweł Kubiński
445-454 Praca oryginalna • Original Article Ocena aktywności wybranych enzymów przemian metabolicznych w medium hodowlanym komórek AT478 in vitro pod wpływem cisplatyny i wolno-zmiennego pola magentycznego

Assessment of some metabolic enzymes activity in AT478 cell culture - in vitro study, of cisplatin and extremely low frequency magnetic field
Renata Polaniak, Ewa Birkner, Brygida Beck, Ewa Beck, Zofia Drzazga, Ewa Grucka-Mamczar, Marzena Harabin
455-466 Praca poglądowa • Review Article Cytometria przepływowa w diagnostyce chorób nowotworowych układu krwiotwórczego

Flow cytometry in haematopoietic neoplasms diagnosis
Małgorzata Rusak, Mirosława Pietruczuk, Joanna Osada, Małgorzata Hołub, Milena Dąbrowska
467-483 Praca poglądowa • Review Article Oporność hemolityczna erytrocytów

Haemolytic resistance of erythrocytes
Barbara Dołęgowska, Wojciech Błogowski, Dariusz Chlubek
485-493 Praca poglądowa • Review Article Hepcydyna - nowy parametr diagnostyczny w zaburzeniach metalizmu żelaza?

Hepcidin - new diagnostic parameter in iron metablism disturbances?
Joanna Jasiniewska, Ewa Żekanowska
495-501 Praca poglądowa • Review Article Kliniczna użyteczność surowiczej zewnątrzkomórkowej domeny receptora HER2 (ECDHER2) w raku piersi

Clinical utility of serum extracellular domain of the HER2 receptor (ECDHER2) in breat cancer
Ewa Kopczyńska, Tomasz Tyrakowski
503-520 Praca poglądowa • Review Article Prion - niekonwencjonalny czynnik zakaźny i jego inaktywacja

Prion - unconventional infectious agent and its inactivation
Renata Suchanek, Jolanta Bratosiewicz-Wąsik
521-524 Krótkie doniesienia • Short Notes Ocena jakości wykrywania antygenu D z układu Rh metodami serologicznymi w przesiewowych badaniach genu RhD u krwiodawców

Quality control of serological typing of RhD blood donors
Piotr Radziwon, Marek Dryja, Paweł Wojtylak, Barbara Boczkowska-Radziwon, Magda Tatarczuk
525-530 Krótkie doniesienia • Short Notes Wpływ glimepirydu na parametry hemostazy u chorych na cukrzycę typu 2

The effect of glimepiride on hemostatic parameters in patients with type 2 diabetes mellitus
Anna Beata Sobol, Józef Drzewoski
531-539 Krótkie doniesienia • Short Notes Wykorzystanie testu wzrostowego z tellurynem potasu w diagnostyce rodzaju Enterococcus do poziomu gatunku i ocena gotowego do użycia podłoża "Potassium Tellurite kit" (Bio-Rad)

The role of potassium tellurite growth test in the identification of Enterococcus spp. to the species level and the evaluation of the ready-to-use "Potassium Tellurite kit" (Bio-Rad)
Magdalena Kawalec, Zbigniew Pietras