Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2006 / 42 / 3

Rok / Volume / Nr

2006 / 42 / 3

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
285-292 Praca oryginalna • Original Article Wpływ kalcytoniny łososiowej na indukowaną peptydami-pochodnymi elastyny doświadczalną miażdżycę w tkance łącznej aorty

Effects of salmon calcitonin on aorta connective tissue in elastin-derived peptides (EDP) inducted experimental atherosclerosis
Krzysztof Siemianowicz, Jan Gmiński, Małgorzata Goss, Tomasz Francuz
293-298 Praca oryginalna • Original Article Subpopulacje limfocytów krwi obwodowej u kobiet z zespołem policystycznych jajników

Lymphocytes subset in peripherial blood in women with polycystic ovary syndrome
Bożena Echolc, Wanda Foltyn, Bogdan Mazur, Beata Kos-Kudla, Janusz Strzelczyk, Magdalena Lodwich
299-307 Praca oryginalna • Original Article Próba wykorzystania oznaczania stężenia prokalcytoniny (PCT) w surowicy krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym i moczu w diagnostyce zakażeń ośrodkowego układu nerwowego

Usefulness of plasma cerebrospinal fluid and urine estimation of procalcitonine (PCT) to diagnose neuroinfection
Witold Wrodycki, Jan Kuydowicz, Anna Urbaniak, Marek Paradowski
309-317 Praca oryginalna • Original Article Monitorowanie jakości oznaczeń sodu i potasu z wykorzystaniem procedur wewnętrznej kontroli jakości (IQC), średniej z wyników "normalnych" (AON) i gaussowskich zakresów referencyjnych (GZR)

Quality monitoring of sodium and potassium determination based on procedures of internal quality control, average of normals and gaussian reference ranges
Tadeusz Góralczyk, Jerzy Maria Janecki
319-334 Praca poglądowa • Review Article Laboratoryjna diagnostyka cytogenetyczna wrodzonej niestabilności chromosomów

Cytogenetic laboratory diagnostic of congenital chromosome instability
Małgorzata Srebniak, Agnieszka Gnyś, Agnieszka Tomaszewska, Andrzej Wiczkowski
335-342 Praca poglądowa • Review Article Główne mechanizmy procesu apoptozy

The main mechanism of apoptosis
Beata Żelazowska-Rutkowska, Jolanta Wysocka, Małgorzata Wojtkowska
343-353 Praca poglądowa • Review Article Gonadotropina kosmówkowa - trudności związane z oznaczaniem i interpretacją wyników

Chorionic gonadotropin - difficulties of assessment and interpretation of results
Andrzej Wiczkowski, Teresa Kurzawa, Urszula Wilczek
355-360 Praca poglądowa • Review Article Diagnostyka płynotoku z nosa

Diagnosis of cerebrospinal rhinorrhea
Maria Mantur, Anna Sidorska
361-367 Krótkie doniesienia • Short Notes Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i biochemiczne zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych

Epidemiological, clinical and biochemical aspects of meningitis
Joanna Iłżecka, Dorota Milanowska, Justyna Nowicka
369-374 Krótkie doniesienia • Short Notes Ocena ekspresji komórkowej izoformy białka prionowego na powierzchni monocytów krwi obwodowej oraz surowiczych stężeń interleukiny - 1β i antagonisty receptora interleukiny - 1β u pracowników radiologii

Evaluation of cellular isoform of prion protein expression on the surface peripheral blood monocytes and serum concentrations of interleukin 1β and interleukin 1β receptor antagonist in workers operating X-ray equipment
Piotr Kłuciński, Bogdan Mazur, Barbara Wiechuła, Ewa Maśluch, Joanna Kaufman, Antoni Hrycek, Paweł Cieślik, Gayane Martirosian
375-380 Krótkie doniesienia • Short Notes Występowanie pałeczek Pseudomonas aeruginosa w materiałach klinicznych

Occurence of Pseudomonas aeruginosa strains in clinical specimens
Alicja Sękowska, Grażyna Janicka, Joanna Wróblewska, Ewa Kruszyńska