Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2006 / 42 / 2

Rok / Volume / Nr

2006 / 42 / 2

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
161-174 Praca oryginalna • Original Article Wybrane wskaźniki składu ustroju i biochemiczne wykładniki kacheksji u chorych na drobnokomórkowego raka płuca

Selected body composition elements and biochemical parameters of the nutrition status and inflammation in patients with small cell lung cancer
Ewa Wójcik, Beata Sas-Korczyńska, Zofia Stasik, Paweł Dymek, Jan Kulpa
175-188 Praca oryginalna • Original Article Europejski Program Standaryzacji Biologicznej. Standaryzacja metod serologicznych stosowanych do określania mocy skojarzonych szczepionek przeciwbłoniczych (EDQM BSP-034)

European Biological Standardisation Programme. Validation of serological metods for potency testing of diphtheria toxoid vaccines (EDQM BSP-034)
Jarosław Walory, Katarzyna Biegańska, Andrzej Piasek
189-196 Praca oryginalna • Original Article Młodzież a środki narkotyczne w świetle wyników własnych badań prowadzonych w Szczecinie w latach 1998-2003

Teenager drug abusers problem exspressed own examination data from 1998-2003 years
Barbara Potocka-Banaś, Tomasz Janus, Krzysztof Borowiak
197-210 Praca oryginalna • Original Article Zmiany stężenia wybranych białek ostrej fazy oraz testosteronu u chorych operowanych z powodu nowotworów przewodu pokarmowego

Changes of acute phase proteins and testosterone concentration in patients operated for alimentary tract tumours
Zofia Stasik, Piotr Skotnicki
211-222 Praca poglądowa • Review Article Zastosowanie aglutynacji makrocząstek w analityce klinicznej

The use of macroparticles agglutination in clinical practice
Ryszard Drożdż
223-233 Praca poglądowa • Review Article Albumina modyfikowana niedokrwieniem i test wiązania kobaltu przez albuminę - charakterystyka nowych terminów w diagnostyce biochemicznej niedokrwienia mięśnia sercowego

Ischemia modified albumin and albumin cobalt binding test - characteristics of the new terms in the biochemical diagnosis of myocardial ischemia
Waldemar Myszka, Ewa Wysocka, Lech Torliński
235-242 Praca poglądowa • Review Article Pseudotrombocytopenia - "choroba laboratoryjna"

Pseudothrombocytopenia - "laboratory disease"
Janusz Żak, Edwina Kasprzycka, Karol Ratomski, Jolanta Wysocka
243-252 Krótkie doniesienia • Short Notes Automatyczny analizator badania układu hemostazy Amax Destiny plus - opinia użytkownika

Automatic analyser research haemostasis Amax Destiny plus - user opinion
Marek Łobos, Rafał Wlazeł, Kinga Rośniak-Bąk, Marek Paradowski
253-257 Krótkie doniesienia • Short Notes Ocena właściwości proteolitycznych bakterii z rodzaju Klebsiella

Evaluation of the proteolytic activity of Klebsiella strains
Alicja Sękowska, Grażyna Janicka, Anna Stefańska, Maria Szymankiewicz
259-266 Krótkie doniesienia • Short Notes Wpływ metody ekstrakcji na wyniki oznaczeń składników lipidowych żółci

The effect of extraction method on the results of the determination of lipid constituents of bile
Krystyna Sztefko, Krzysztof Kosowski, Urszula Brylska, Jolanta Bugajska, Joanna Berska