Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2014 / 50 / 1

Rok / Volume / Nr

2014 / 50 / 1

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
5-13 Praca oryginalna • Original Article Ocena limfocytów regulatorowych T Foxp3+ z ekspresją receptora CCR5 i produkcji wybranych cytokin przez efektorowe limfocyty T u chorych na astmę oskrzelową przy użyciu wielokorowej cytometrii przepływowej

Evaluation of the Foxp3+ regulatory T lymphocytes expressing surface CCR5 receptor and the production of selected cytokines by effector T lymphocytes in pateints with bronchial asthma using multi-color flow cytometry
Mateusz Bobrowski, Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
15-19 Praca oryginalna • Original Article Wpływ palenia tytoniu na wybrane czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u młodych mężczyzn

The impact of tabacco smoking on the selected cardiovascular risk factors in young men
Kalina Maćkowiak, Marcin Nowicki, Alicja Brożek, Anna Blacha, Ewa Wysocka, Lech Torliński
21-27 Praca oryginalna • Original Article Ocena funkcji wydalniczej nerek na podstawie eGFR u chorych na cukrzycę

Valuation of the diabetics renal excretory functions, using estimated eGFR
Małgorzata Łukasik, Lidia Trząsowska, Marek Łobos, Rafał Mastalerz, Marek Paradowski
29-35 Praca oryginalna • Original Article Analiza fazy przedanalitycznej, analitycznej i postanalitycznej w oznaczaniu stężenia troponiny sercowej cTnl na przykładzie medycznego laboratorium diagnostycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Analysis of pre-analytical, analytical and post-analytical phases of cardiac troponin I (cTnl) assay at the medical diagnostic laboratory of the University Clinical Hospital
Jolanta Bursztyńska, Makandjou-Ola Eusebio, Łukasz Kraszula, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
37-44 Praca oryginalna • Original Article Wyniki Ogólnopolskiego Zewnątrzlaboratoryjnego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2013

Results of Polish National External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostics POLMICRO 2013
Ewa Młodzińska, Elżbieta Stefaniuk, Karolina Bosacka, Beata Chmylak, Monika Fortuna, Waleria Hryniewicz
45-52 Praca poglądowa • Review Article Rola cynku w procesach fizjologicznych i patologicznych organizmu

Role of zinc physiological and pathological processes of the body
Beata Gapys, Anna Raszeja-Specht, Hanna Bielarczyk
53-60 Praca poglądowa • Review Article Zastosowanie testów point-of-care do oznaczania białka C-reaktywnego w podstawowej opiece zdrowotnej

Point-of-care testing of C-reactive protein in primary health care
Joanna Nowak, Magdalena Boncler, Cezary Watała
61-64 Praca poglądowa • Review Article Insulina degludec w leczeniu cukrzycy typu C

Insulin degludec in the treatment of type 2 diabetes
Łukasz Kaczyński, Bogdan Solnica
65-70 Rekomendacje • Recommendations Postępowanie przedanalityczne w laboratoryjnej diagnostyce zaburzeń hemostazy. Zalecenia Sekcji Laboratoryjnej Diagnostyki Zaburzeń Hemostazy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

Preanalytical procedure in laboratory diagnostics of coagulation disorders
Anna Raszeja-Specht, Jacek Golański
71-74 Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet Diagnostyka prenatalna - teraźniejszość i przyszłość

Prenatal diagnostics - current status and future prospects
Ewa Wojtowicz, Urszula Rychlik, Andrzej Marszałek, Jakub Palka
75-78 Listy do Redakcji • Letters

79-85 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

87-89 Kronika PTDL • Chronicle of PTDL

91-91 Recenzje książek • Book Review