Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2007 / 43 / 4

Rok / Volume / Nr

2007 / 43 / 4

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
647-655 Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article Rak trzonu macicy - problem diagnostyczny i terapeutyczny

Endometrial cancer - diagnostic and therapeutic problem
Kazimierz Karolewski
657-667 Praca oryginalna • Original Article Ocena przydatności zymografii żelatynowej do oznaczania metaloproteinazy 9 (MMP-9) w osoczu krwi

The assessment of usefulness of gelatin zymography for metalloproteinase 9 (MMP-9) determination in plasma
Joanna Urbaniak, Ewelina Dybaś, Magdalena Krajewska, Wacław Weyde, Marian Klinger, Mieczysław Woźniak
669-677 Praca oryginalna • Original Article Ocena jakości próbek krwi przesyłanych do laboratorium w aspekcie błędów przedanalitycznych - doświadczenia własne

Evaluation of blood samples in aspect of preanalytical errors - own experience
Dagna Bobilewicz, Hanna Zborowska, Agata Frankowicz
679-694 Praca oryginalna • Original Article Analizator immunochemiczny Cobas e411

Cobas e411 - immunochemical analyzer
Ewa Wójcik, Jan Kulpa, Ewa Misiak, Tomasz Kucharski, Trackner Silke
695-706 Praca poglądowa • Review Article Udział wybranych wskaźników angiogenezy w patogenezie choroby nowotworowej

The role of some growth factors in the pathogenesis neoplasm
Anna Thielemann, Zygmunt Kopczyński
707-712 Praca poglądowa • Review Article Leukoaglutynacja

Leukoagglutination
Janusz Żak, Edwina Kasprzycka, Karol Ratomski, Jolanta Wysocka, Hanna Dzieniszewska-Lech
713-719 Praca poglądowa • Review Article Wskaźniki uszkodzenia nerek w praktyce zakaźnej

Renal injury factors in practice of infection disease
Robert Kranc, Magdalena Rogalska
721-723 Listy do Redakcji • Letters Troponiny sercowe i inne wskaźniki ryzyka u pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym

Cardiac troponins and other indicators of risk in a patient with acute coronary syndrome
Zbigniew Gaciong