Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2009 / 45 / 3

Rok / Volume / Nr

2009 / 45 / 3

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
203-208 Kontrola jakości • Quality control Stan badań laboratoryjnych układu hemostazy wśród laboratoriów uczestniczących w programie zewnętrznej oceny jakości PPZOJMED

The state of coagulation laboratory practice in group of laboratories participating in CEQAS “PPZOJMED”
Anna Raszeja-Specht, Małgorzata Wróblewska
209-212 Praca oryginalna • Original Article Stężenie tkankowego aktywatora plazminogenu w surowicy krwi chorych na stwardnienie boczne zanikowe – doniesienie wstępne

Tissue plasminogen activator level in serum of patients with amyotrophic lateral sclerosis – a preliminary report
Joanna Iłżecka
213-218 Praca oryginalna • Original Article Układ IGF u chorych z rakiem jelita grubego przed zabiegiem i w okresie jednego roku obserwacji w zależności od wskaźnika masy ciała (BMI) i progresji choroby

IGF system in colon cancer patients before surgery and during one year follow up: relation to body mass index (BMI) and disease progression
Krystyna Sztefko, Agnieszka Małek, Diana Hodorowicz-Zaniewska, Przemysław Tomasik, Piotr Richter
219-229 Praca oryginalna • Original Article Rutynowe badanie osadu moczu – możliwości poprawy jakości wyników poprzez wdrożenie standaryzowanej procedury badania

Routine urine sediment examination – the possibilities of improvement of the quality of results by the implementation of the standardized examination procedure
Agnieszka Ćwiklińska, Marta Campoverde Parra, Barbara Kortas-Stempak, Małgorzata Wróblewska, Barbara Moteka, Marta Czyżewska, Agnieszka Stencel, Anastasis Pacanis
231-236 Praca oryginalna • Original Article Zmiany w profilu lipidowym u pacjentów ze szpiczakiem mnogim i makroglobulinemią Waldenströma

Changes in lipid profile in patients with multiple myeloma and Waldenström’s macroglobulinemia
Dagna Bobilewicz, Magdalena Specjalska, Ewelina Kumin, Alicja Kendziorek, Hanna Zborowska
237-240 Praca oryginalna • Original Article Wpływ wieku płodowego na generację mikropłytek u noworodków urodzonych przedwcześnie

The effect of gestational age on the generation of microplatelets in preterm newborns
Alicja Wasiluk, Maria Mantur, Halina Kemona, Marek Szczepański, Janusz Warda
241-245 Praca oryginalna • Original Article Jaka jest przydatność diagnostyczna oznaczeń prokalcytoniny u chorych z podejrzeniem ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego?

How looks diagnostics usefulness of procalcitonin serum determination in patients with suspected acute appendicitis?
Beata Kuśnierz-Cabala, Ryszard Anielski, Krystyna Szafraniec, Bogdan Solnica
247-251 Praca poglądowa • Review Article Badania diagnostyczne w medycynie laboratoryjnej opartej na dowodach naukowych

Test results in laboratory medicine support on Evidence-Based Medicine
Henryk Owczarek, Wiesława Nahaczewska, Anna Paliszkiewicz
253-254 Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet Internet a HPV

Andrzej Marszałek
255-260 Przegląd piśmiennictwa • Journals Club