Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2007 / 43 / 3

Rok / Volume / Nr

2007 / 43 / 3

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
321-330 Praca oryginalna • Original Article Zmiany profilu glikozylacji transferyny u chorych w okresie schyłkowej niewydolności nerek leczonych powtarzaną hemodializą

Changes of the profile of transferrin glycosylation in patients with end-stage renal disease treated with maintenance hemodialysis
Dorota Formanowicz, Irena Pietrzak
331-340 Praca oryginalna • Original Article Apoptoza oraz aktywność ERK i JNK w leukocytach chorych z ostrą białaczką szpikową

Apoptosis and the activity of ERK and JNK in leukocytes of patients with acute myeloblastic leukemia
Małgorzata Rusak, Joanna Osada, Małgorzata Hołub, Milena Dąbrowska
341-349 Praca oryginalna • Original Article Oznaczanie indeksu witaminy B1 i B2 w erytrocytach u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializą (HD) i dializowanych otrzewnowo (CADO)

Index of vit. B1 and B2 in erythrocytes in patients with chronic renal failure undergoing chronic hemodialysis (HD) and chronic peritoneal dialysis (PD) treatment
Anna Owczarzak, Sylwia Małgorzewicz, Wiesława Łysiak-Szydłowska
351-364 Praca poglądowa • Review Article Porównanie programu edukacji diagnostów laboratoryjnych w Polsce i w krajach europejskich. Część I. System edukacji diagnostów laboratoryjnych w Polsce

Comparison of education programme for laboratory diagnosticians in Poland and other european countries. Part I. Education system for laboratory diagnosticians in Poland
Henryk Owczarek
365-376 Praca poglądowa • Review Article Oznaczanie selenu w próbkach diagnostycznych - przegląd metod instrumentalnych

Determination of selenium in diagnostic samples - review of methods
Paweł Zagrodzki