Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2007 / 43 / 2

Rok / Volume / Nr

2007 / 43 / 2

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
213-221 Praca oryginalna • Original Article Wielkie laboratoria komercyjne. Problem kontrahentów

Great commercial laboratories. The problem of co-partners
Jerzy Maria Janecki, Tadeusz Górlaczyk
223-241 Praca oryginalna • Original Article Pomiar poziomu sercowych troponin we wczesnych stanach zawałowych mięśnia sercowego z zastosowaniem dwóch analizatorów pracujących w systemie "tandem"

The measurement of heart troponins level in early states of myocardial infarction with the use of two working analysers in the "the tandem" systems
Andrzej Dukwicz
243-248 Praca oryginalna • Original Article Wiązanie lektyn przez pałeczki Klebsiella pneumoniae

Lectins binding by Klebsiella pneumoniae
Alicja Sękowska
249-257 Praca oryginalna • Original Article Wrażliwość na antybiotyki pałeczek gram-ujemnych wytwarzających ß - laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL)

Susceptibility to antibiotics of gram-negative rods producing extended spectrum ß-lactamases
Paweł Sacha, Piotr Jakoniuk, Piotr Wieczorek, Marta Zalewska, Marcin Żórawski
259-274 Praca oryginalna • Original Article Przygotowanie materiału biologicznego do analizy aminokwasów metodą chromatografii cieczowej (HPLC) z derywatyzacją przedkolumnową za pomocą OPA

Preparation of biological samples for amino acid determination by HPLC methods
Renata Wróblewska, Ewa Aleksandrowicz-Wrona, Wiesława Łysiak-Szydłowska
275-282 Praca oryginalna • Original Article Metody oznaczania aktywności i stężenia katepsyny D

Methods of cathepsin D activity and concentration determination
Wiesława Roszkowska-Jakimiec, Anna Worowska, Artur Greczaniuk
283-294 Praca poglądowa • Review Article Enzymatyczne układy antyoksydacyjne - właściwości, występowanie i rola biologiczna

Antioxidant enzymes - properties, occurrence and biological role
Tomasz Wielkoszyński, Marcin Zawadzki, Anna Lebek-Ordon, Ilona Korzonek-Szlacheta
295-301 Praca poglądowa • Review Article Hepcydyna - współczesny stan wiedzy

Hepcidin - modern state of knowledge
Magdalena Rogalska, Robert Flisiak