Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2013 / 49 / 4

Rok / Volume / Nr

2013 / 49 / 4

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
365-368 Praca oryginalna • Original Article Ocena przydatności oznaczania całej cząsteczki parathormonu (1-84 PTH) w surowicy u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializami

Assessment of clinical utility of the whole parathyroid assay (1-84 PTH) in patients with end stage renal disease on maintenance dialysis
Jerzy Przedlacki, Barbara Serafińska, Paweł Żebrowski, Ewa Wojtaszek, Mariusz Mieczkowski, Monika Staszków, Małgorzata Kościelska, Agnieszka Grzejszczak, Magdalena Dylewska, Magdalena Sawicka, Janusz Sierdziński, Dagna Bobilewicz, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
369-375 Praca oryginalna • Original Article Wartość prognostyczna wskaźnika PNI u chorych na drobnokomórkowego raka płuca

Prognostic nutritional index utility in small lung cancer patients
Ewa Wójcik, Zofia Stasik, Beata Sas-Korczyńska, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Jan Kanty Kulpa
377-387 Praca oryginalna • Original Article Rozpoznawalność elementów osadu moczu w polskich laboratoriach - analiza wyników programu zewnętrznej oceny jakości w latach 2009 - 2013

The identification of urine sediment particles in Polish laboratories - analysis of the external quality assessement program results in 2009 - 2013
Agnieszka Ćwiklińska, Joanna Skibicka, Aleksandra Fijałkowska, Barbara Kortas-Stempak, Adrian Strzelecki
389-393 Praca oryginalna • Original Article Wielkość błędu systematycznego w ocenie GFR w zależności od stadium przewlekłej choroby nerek u dzieci

The systematic error for estimated glomerular filtration rate (sGFR) in relation to chronic kidney disease stage in children
Jolanta Bugajska, Katarzyna Zachwieja, Joanna Berska, Monika Miklaszewska, Przemysław Korohoda, Krystyna Sztefko
395-400 Praca oryginalna • Original Article Organizacyjna i ekonomiczna analiza współpracy laboratorium z oddziałem ratunkowym na przykładzie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Organizational and economic analysis of laboratory cooperation with emergency department on the example of the University Clinical Centre in Gdansk
Marlena Robakowska, Alicja Utracka, Andrzej Basiński, Gabriela Langner, Bogdan Solnica
401-405 Praca oryginalna • Original Article Ocena ekspresji mRNA transformującego czynnika wzrostu beta1 (TGF-beta1) i jego receptorów w leukocytach krwi obwodowej u pracowników obsługujących aparaturę RTG

The valuation of expression extent of transforming growth (TGF-beta1) and its receptors in peripheral blood leucocytes at workers operating X-ray equipment
Michał Żerdziński
407-410 Praca poglądowa • Review Article Rola fraktalkiny (FKN, CX3CL1) w patogenezie insulinooporności i cukrzycy typu 2

The role of fractalkine (FKN,CX3CL1) in the pathogenesis of insulin resistance and type 2 diabetes
Katarzyna Bergmann
411-417 Praca poglądowa • Review Article Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w diagnostyce laboratoryjnej

Criminal liability for medical errors in laboratory diagnostics
Anna Augustynowicz, Iwona Wrześniewska-Wal, Aleksandra Czerw, Dominik Olejniczak
419-424 Praca poglądowa • Review Article Odpowiedzialność cywilna diagnosty laboratoryjnego

Liability laboratory diagnostician
Iwona Wrześniewska-Wal, Anna Augustynowicz
425-428 Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet Test transformacji limfocytów (LTT)

Lymphocyte Transformation Test (LTT)
Urszula Rychlik, Andrzej Marszałek, Grażyna Sygitowicz
429-434 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

435-440 Kronika PTDL • Chronicle of PTDL