Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2008 / 44 / 4

Rok / Volume / Nr

2008 / 44 / 4

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
431-438 Praca oryginalna • Original Article Szacunkowe przesączanie kłębuszkowe (eGFR) a klirens kreatyniny

Estimated glomerular filtration rate (eGFR) versus creatinine clearance
Marta Faryna, Dagna Bobilewicz, Marta Jabłońska, Hanna Zborowska, Aleksandra Frunze
439-447 Praca oryginalna • Original Article Ataksja Friedreicha - zastosowanie różnych metod opartych na technice PCR w diagnostyce molekularnej ekspansji powtórzeń [GAA]n

Friedreich Ataxia - the usage of different PCR based techniques in molecular diagnostic of [GAA]n repeats expansion
Dorota Hoffman-Zacharska, Tomasz Mazurczak
449-457 Praca oryginalna • Original Article Gen sercowego białka C jako kandydujący do miana odpowiedzialnego za kardiomiopatię przerostową w trzypokoleniowej rodzinie

The heart-type C protein gene as a candidate gene responsible for hypertrophic cardiomyopathy in a three-generation family
Dorota Domal-Kwiatkowska, Sławomir Smolik, Grażyna Glanowska, Ewa Nowalany-Kozielska, Patrycja Trzeciak, Przemysław Wilczewski, Ludmiła Węglarz, Jan Wodniecki
459-465 Praca oryginalna • Original Article Analiza przydatności sercowego białka wiążącego kwasy tłuszczowe w diagnostyce ostrego zespołu wieńcowego

Evaluation of efficacy of heart-type fatty acid binding protein (H-FABP) for diagnosis of acute coronary syndromes
Marcin Sawicki, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Magdalena Krintus, Marek Koziński, Joanna Ostrowska-Nowak, Marta Pilaczyńska-Cemel, Dominika Budzbon, Jacek Kubica
467-481 Praca poglądowa • Review Article Metody molekularne w ocenie czynników rokowniczych w przewlekłej białaczce limfocytowej/chłoniaku limfocytarnym (CLL/SLL)

Molecular methods in assessment of prognostic factors in chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL)
Monika Gos, Beata Grygalewicz, Barbara Pieńkowska, Maciej Małecki
483-488 Praca poglądowa • Review Article Rola adiponektyny i czynnika martwicy nowotworów α (TNF α) w rozwoju insulinooporności u kobiet z cukrzycą ciążową

The role of adiponectin and TNF alpha (TNF α) in pathogenesis of insulin resistance in women with gestational diabetes
Lena Nowak, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Aneta Mańkowska
489-497 Praca poglądowa • Review Article Mutacja JAK2 V617F i jej znaczenie diagnostyczne w czerwienicy prawdziwej

Mutation JAK2 V617F and its diagnostic usefulness in polycythemia vera
Justyna Kwapisz, Ewa Żekanowska
499-511 Praca poglądowa • Review Article Udział płytek krwi w patogenezie ostrego zespołu wieńcowego

Role of platelets in pathogenesis of acute coronary syndromes
Alicja Polek, Wojciech Sobiczewski, Joanna Matowicka-Karna
513-520 Praca poglądowa • Review Article Diagnostyka zakażeń Helicobacter pylori

Diagnostic of Helicobacter pylori infection
Beata Polińska, Joanna Matowicka-Karna, Halina Kemona
521-525 Krótkie doniesienia • Short Notes Wartości eGFR (N=20105) w różnych zakresach stężeń kreatyniny

Estimated eGFR (N=20105) in different serum creatinine ranges
Hanna Zborowska, Dagna Bobilewicz, Agnieszka Wiśniewska