Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2008 / 44 / 3

Rok / Volume / Nr

2008 / 44 / 3

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
305-315 Praca oryginalna • Original Article Ocena użyteczności klinicznej immunoenzymatycznego ilościowego testu ELISA nowej generacji do rozpoznawania zakażeń Helicobacter pylori

Assessment of the clinical feasibility of the new generation immunoenzymatic quantitative Elisa assay for diagnosing Helicobacter pylori infections
Kinga Rośniak-Bąk, Anna Pawłowska, Kamila Olszowiec, Agnieszka Stępień, Marek Paradowski
317-324 Praca oryginalna • Original Article Alergenowo swoiste przeciwciała klasy IgE u dzieci z regionów wiejskich i miejskich w różnych grupach wiekowych

Specific immunoglobulin E levels in children of different age and residence
Marcin Surmiak, Barbara Klich, Przemysław J.Tomasik, Krystyna Sztefko
325-336 Praca oryginalna • Original Article Ocena poprawności analitycznej oznaczeń cholesterolu frakcji HDL metodami drugiej i trzeciej generacji z wykorzystaniem techniki suchej fazy

Analytical trueness of HDL-cholesterol determination obtain second- and third-generation methods with the use of assay in dry phase
Natalia Kośiuk, Marlena Miler, Marek Paradowski
337-346 Praca oryginalna • Original Article Aktywność enzymu przekształcającego angiotensynę (ACE) w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego jako marker aktywności sarkoidozy

Bronchoalveolar lavage angiotensing converting enzyme (ACE) as a marker of sarcoidosis activity
Tadeusz M. Zielonka, Aleksandra Safianowska, Andrzej Dąbrowski, Kazimierz A. Wardyn, Elżbieta Wałatys-Rode
347-361 Praca poglądowa • Review Article Chromogranina A - budowa, właściwości, funkcje i znaczenie diagnostyczne w guzach neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)

Chromogranin A - structure, properties, functions and diagnostic value in gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours (GEP-NET)
Arleta Malecha, Helena Donica
363-369 Praca poglądowa • Review Article Stres oksydacyjny a zjawiska patologiczne w ustroju

Oxidative stress and pathology
Adrianna Pędzik, Marek Paradowski, Jacek Rysz
371-378 Praca poglądowa • Review Article Helicobacter pylori: cechy biochemiczne i patogenne bakterii oraz metody rozpoznawania zakażeń

Helicobacter pylori: biochemical and pathogenic characteristics of the bacteria and methods for diagnosing the infection
Kinga Rośniak-Bąk, Anna Pawłowska, Marek Paradowski
379-387 Praca poglądowa • Review Article Techniki cytogenetyczne i molekularne stosowane w diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie

Molecular and cytogenetic techniques applied in diagnostics of genetic disorders
Joanna Kozłowska, Izabela Łaczmańska
389-399 Praca poglądowa • Review Article Test EMA w diagnostyce sferocytozy wrodzonej

EMA labeling test in hereditary spherocytosis diagnostics
Olga Potapińska, Iwona Kotuła, Wioleta Zalewska, Elżbieta Stelmaszczyk-Emmel, Maria Wąsik
401-412 Praca poglądowa • Review Article Transplantacja hematopoetycznych komórek w chorobach krwi - znaczenie liczby przeszczepianych komórek

Hematopoietic stem cell transplantation - correlation of hematologic recovery with number of transplanted cells
Maria Kozłowska-Skrzypczak, Mieczysław Komarnicki
413-419 Praca poglądowa • Review Article Akredytacja w Polsce i na świecie

Accreditation in Poland and in the world
Halina Kutaj-Wąsikowska, Marek Labon, Barbara Kutryba, Jerzy Hennig