Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2008 / 44 / 2

Rok / Volume / Nr

2008 / 44 / 2

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
197-210 Kontrola jakości • Quality control Uwagi o kontroli laboratoryjnej wewnętrznej

Comments about statistical quality control
Barbara Kortas-Stempak, Tadeusz Badzio
211-215 Praca oryginalna • Original Article Badanie podatności frakcji LDL osocza człowieka na utlenienie w warunkach in vitro

In vitro study on the oxidative susceptibility of human plasma LDL
Małgorzata Gawlik, Ewelina Czapla, Maciej Gawlik
217-223 Praca oryginalna • Original Article Przydatność wzoru Friedewalda w pediatrii

Usefulness of Friedewald formula in pediatric population
Jolanta Bugajska, Joanna Berska, Krystyna Sztefko
225-230 Praca oryginalna • Original Article Alkohol etylowy - wybrane problemy kliniczne i diagnostyczne

Ethyl alcohol - selected clinical and analytical problem
Barbara Potocka-Banaś, Krzysztof Borowiak, Tomasz Janus
231-239 Praca poglądowa • Review Article Hematopoetyczne komórki macierzyste i krwiotworzenie

Hematopoietic stem cells and hematopoiesis
Maria Kozłowska-Skrzypczak, Mieczysław Komarnicki
241-248 Praca poglądowa • Review Article Niehemostatyczna rola płytek krwi

Nonhemostatic role of blood platelets
Ireneusz Smorąg, Zbigniew Baj
249-260 Praca poglądowa • Review Article Wykrywanie i monitorowanie zakażenia CMV metodą ilościowego real-time PCR - nowe możliwości

Real-time quantitative PCR detection and monitoring CMV infection - a new diagnostic approach
Piotr Grabarczyk
261-268 Praca poglądowa • Review Article Występowanie przeciwciał przeciwplemnikowych we wnętrostwie i ich rola w wywoływaniu niepłodności

Occurrence of the antisperm antibodies in cryptorchidism and their role infertility induction
Marek Mikołajczyk, Zbigniew Baj
269-277 Praca poglądowa • Review Article Biochemiczne wskaźniki przebudowy kości

Biochemical factors of bone remodeling
Robert Partyka, Jerzy Jarząb, Maria Stryszowska, Wiesław Bieniec, Zbigniew Swoboda, Cezary Kijonka, Wanda Lepiarz-Rusek, Danuta Kokocińska