Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2013 / 49 / 3

Rok / Volume / Nr

2013 / 49 / 3

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
195-199 Praca oryginalna • Original Article Częstość występowania Demodex folliculorum and Demodex brevis u mieszkańców północno-zachodniej Polski

Occurence Demodex folliculorum and Demodex brevis among inhabitants of north-western Poland
Zuzanna Marcinkowska, Danuta I.Kosik-Bogacka, Aleksandra Łanocha, Natalia Łanocha, Damian Czepita, Elżbieta Kalisińska, Barbara Zdziarska
201-208 Praca oryginalna • Original Article Indeks masy ciała (BMI) a stan zapalny u chorych na endometrialnego raka trzonu macicy

Body mass index (BMI) and inflammation in patients with endometrial carcionma
Jan Kanty Kulpa, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Monika Rychlik, Zofia Stasik, Ewa Wójcik, Anna Kruczak, Sylwia Koryga-Wszołek
209-214 Praca oryginalna • Original Article Stężenie hs-cTnT a ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów izby przyjęć z wykluczonym ostrym zespołem wieńcowym

Troponin concentration and risk of adverse cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome (ACS) ruled out in the emergency department
Marek Andres, Aleksander Trąbka-Zawicki, Bartłomiej Guzik, Kinga Sałapa, Katarzyna Durda, Krzysztof Żmudka, Krystyna Sztefko
215-223 Praca oryginalna • Original Article Ocena porównawcza podstawowych wyników morfologii krwi uzyskanych na analizatorze Pentra DX 120,Advia 2120i i CD 3700SL

Comparison of hematology analyzers, Pentra DX 120,Advia 2120i and Cell Dyn 3700, in terms of Complete Blood Count
Urszula Rychlik, Beata Kala, Jadwiga Tarapacz, Ewa Wójcik
225-231 Praca oryginalna • Original Article Porównanie wyników oznaczeń wolnej podjednostki ß ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (fßHCG) i ciążowego białka osoczowego A (PAPP-A) uzyskanych przy zastosowaniu dwóch technologii pomiarowych:TRACE i ECLIA

The results comparison of free subunit of human chorionic gonadotropin (fßHCG) and pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) in two immunochemistry assays;TRACE and ECLIA
Grzegorz Adam Kłoss, Bożena Maj, Krzysztof Łukaszuk
233-238 Praca poglądowa • Review Article Zasady diagnostyki molekularnej w chorobie Pelizaeusa-Merzbachera

Principle of Pelizaeus-Merzbacher disease molecular diagnostic
Dorota Hoffman-Zacharska
239-245 Praca poglądowa • Review Article Zastosowanie nowych markerów wydalanych z moczem w diagnostyce wczesnego uszkodzenia nerek

The use of novel urine markers in diagnostics of early renal injury
Agnieszka Czyżewska-Buczyńska, Andrzej Konieczny, Monika Ryba, Ewa Zduńczyk, Zbigniew Hruby, Wojciech Witkiewicz
247-251 Praca poglądowa • Review Article Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia a wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego

Realization of tasks in the range of health promotion towards performance of a laboratory diagnostician profession
Dominik Olejniczak, Anna Augustynowicz, Aleksandra Czerw
253-257 Praca poglądowa • Review Article Badania laboratoryjne jako dowód w medycznym procesie sądowym

Laboratory tests as evidence in medical trial court
Iwona Wrześniewska-Wal
259-262 Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet Choroby układu sercowo-naczyniowego a zapalenie przyzębia - problem pacjentów czy lekarzy?

Cardiovascular disaeases and periodontitis - problem of patients or doctors?
Urszula Rychlik, Andrzej Marszałek, Monika Rychlik
263-274 Przegląd piśmiennictwa • Journals Club

275-277 Kronika PTDL • Chronicle of PTDL

285-360 Zbiór streszczeń - XVIII Zjazd PTDL XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej