Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2009 / 45 / 2

Rok / Volume / Nr

2009 / 45 / 2

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
119-123 Praca oryginalna • Original Article Oreksogenne peptydy u dzieci z celiakią w odniesieniu do ich stanu odżywiania

The orexigenic peptides in children with celiac disease and relation to nutritional status
Przemysław J.Tomasik, Zofia Grzenda-Adamek, Krzysztof Fyderek, Krystyna Sztefko
125-135 Praca oryginalna • Original Article Znaczenie cytometrii przepływowej w diagnostyce białaczki z dużych ziarnistych limfocytów T

Flow cytometry signification in T-cell large granular leukemia diagnosis
Katarzyna Błachnio, Grzegorz Rymkiewicz, Monika Gos, Tomasz Sadowski, Anna Borawska, Konrad Ptaszyński
137-142 Praca oryginalna • Original Article Wpływ agonistów, trombiny lub ADP na generację mikropłytek u noworodków urodzonych przedwcześnie

The effect of agonists, trombin or ADP on the generation microplatelets in preterm newborns
Alicja Wasiluk, Maria Mantur, Halina Kemona, Marek Szczepański, Janusz Warda
143-148 Praca oryginalna • Original Article Karta Metody. Podstawowy wynik analizy okresu postlaboratoryjnego

Method Card. Basic result of the post-laboratory analysis
Jerzy Maria Janecki
149-154 Praca oryginalna • Original Article Przydatność oznaczania markerów nowotworowych i cytokin u chorych na raka pęcherza

Clinical utility of tumor markers and cytokines assessment in patients with bladder cancer
Maria Kowalska, Małgorzata Fuksiewicz, Beata Kotowicz, Anna Berczowska, Tadeusz Wiśniewski, Ryszard Sosnowski, Tadeusz Demkow, Janina Kamińska
155-162 Praca poglądowa • Review Article Jednostki układu SI i ich zastosowanie w medycynie laboratoryjnej

Units of SI system and their usage in laboratory medicine
Urszula Wendt, Alicja Polek, Krzysztof Łangowski, Jerzy Rogulski
163-165 Praca poglądowa • Review Article Walidacja metod molekularnych przeznaczonych do laboratoryjnej diagnostyki genetycznej

Validation of diagnostic test in molecular genetics tests
Łukasz Łaczmański, Izabela Łaczmańska
167-173 Praca poglądowa • Review Article Markery epigenetyczne w diagnostyce: Metody oceny metylacji DNA

Epigenetic markers in diagnostics: Methods of DNA methylation analysis
Aleksandra Majchrzak, Wanda Baer-Dubowska
175-177 Praca poglądowa • Review Article Diagnostyka babeszjozy

The diagnosis of babesiosis
Joanna Matowicka-Karna, Joanna Białas
179-183 Krótkie doniesienia • Short Notes Użyteczność diagnostyczna oznaczeń SCC-Ag, Cyfra 21-1, MonoTotal oraz wybranych białek ostrej fazy u chorych na nowotwory głowy i szyi

Diagnostic usefulness of SCC-Ag, Cyfra 21-1, MonoTotal, and selected acute phase proteins in head and neck cancer patients
Zofia Stasik, Ewa Wójcik, Anna Mucha-Małecka
185-185 Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji w medycznej diagnostyce laboratoryjnej – Trombofilia

Andrzej Marszałek
187-190 Przegląd piśmiennictwa • Journals Club